Omistusrakenne

Yhtiöllä oli maaliskuun 2021 lopussa 4 305 rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Suurimmat osakkaat 31.3.2021 Osakkeiden lukumäärä Osuus osakkeista 
  1. Ångfartygs Ab Alfa 1 656 500 15,3 %
  2. Rederi Ab Hildegaard 1 110 803 10,3 %
  3. OP Säilytys Oy(Hallintarekisteröidyt osakkeet) 1 039 427 9,6 %
  4. Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttori (Hallintarekisteröidyt osakkeet) 588 574 5,4 %
  5. Nordnet Bank AB (Hallintarekisteröidyt osakkeet) 444 431 4,1 %
  6. Lundqvist Ben 403 717 3,7 %
  7. Eklund Nils-Erik 383 707 3,6 %
  8. Sviberg Marie-Louise 367 258 3,4 %
  9. Alandia Försäkring Abp 167 790 1,6 %
10. Ann Sundman 160 057 1,5 %
Osakkaat aloittain 31.3.2021 Osakkaiden
lukumäärä
Osuus Osakkeiden
lukumäärä
Osuus
Yritykset 146 3,4 % 3 159 341 29,3 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 10 0,2 % 287 029 2,7 %
Julkisyhteisöt 1 0,0 % 70 210 0,6 %
Kotitaloudet 3 996 92,6 % 4 759 400 44,1 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 16 0,4 % 34 988 0,3 %
Ulkomaiset 136 3,2 % 325 236 3,0 %
Hallintarekisteröidyt 10 0,2 % 2 163 600 20,0 %
Arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömät     196 0,0 %
Yhteensä 4 305
100,0 % 10 800 000 100,0 %
         
Osakekannan jakautuminen 31.3.2021 Osakkaiden
lukumäärä
Osuus Osakkeiden
lukumäärä
Osuus
1–99 2 438 56,6 % 60 888 0,5 %
100–999 1 126 26,2 % 266 625 2,5 %
1 000–9 999 637 14,8 % 1 425 328 13,2 %
10 000–99 999 91 2,1 % 2 318 121 21,5 %
100 000–999 999 10 0,2 % 2 922 112 27,1 %
1 000 000– 3 0,1 % 3 806 730 35,2 %