Omistusrakenne

Yhtiöllä oli maaliskuun 2018 lopussa 3 520 rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Suurimmat osakkaat 31.3.2018 Osakkeiden lukumäärä Osuus osakkeista 
  1. Ångfartygs Ab Alfa 1 656 500 15,3 %
  2. Rederi Ab Hildegaard 1 110 803 10,3 %
  3. Rafael Investering Ab
1 080 100
10,0 %
  4. Ab Rafael
527 723
4,9 %
  5. Lundqvist Ben 403 717 3,7 %
  6. Eklund Nils-Erik 346 645 3,2 %
  7. Sviberg Marie-Louise 315 745 2,9 %
  8. Sundman Ann 160 057
1,5 %
  9. Försäkringsaktiebolaget Alandia 150 540 1,4 %
10. Sundman Alice
149 128
1,4 %
     
 Osakkaat aloittain 31.3.2018 Osakkaiden
lukumäärä
Osuus Osakkeiden
lukumäärä
Osuus
Yritykset 142 4,0 % 4 838 984
44,8 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 7 0,2 % 317 133
2,9 %
Julkisyhteisöt 3 0,1 % 155 641 1,4 %
Kotitaloudet 3 202 91,0 % 4 972 982
46,1 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 18 0,5 % 64 824
0,6 %
Ulkomaiset 140 4,0 % 300 373
2,8 %
Hallintarekisteröidyt 8 0,2 % 149 867
1,4 %
Arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömät     196 0,0 %
Yhteensä 3 520
100,0 % 10 800 000 100,0 %
         
Osakekannan jakautuminen 31.3.2018 Osakkaiden
lukumäärä
Osuus Osakkeiden
lukumäärä
Osuus
1–99 1 635 46,4 % 46 686
0,4 %
100–999 1 104
31,4 % 265 247
2,5 %
1 000–9 999 655 18,9 % 1 587 602
14,7 %
10 000–99 999 102 2,9 % 2 511 633
23,3 %
100 000–999 999 11 0,3 % 2 541 233
23,5 %
1 000 000– 3 0,1 % 3 847 403
35,6 %