Omistusrakenne

Yhtiöllä oli kesäkuun 2018 lopussa 3 540 rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Suurimmat osakkaat 30.6.2018 Osakkeiden lukumäärä Osuus osakkeista 
  1. Ångfartygs Ab Alfa 1 656 500 15,3 %
  2. Rederi Ab Hildegaard 1 110 803 10,3 %
  3. Rafael Investering Ab
1 080 100
10,0 %
  4. Ab Rafael
527 723
4,9 %
  5. Lundqvist Ben 403 717 3,7 %
  6. Eklund Nils-Erik 346 645 3,2 %
  7. Sviberg Marie-Louise 315 745 2,9 %
  8. Sundman Ann 160 057
1,5 %
  9. Försäkringsaktiebolaget Alandia 150 540 1,4 %
10. Sundman Alice
149 128
1,4 %
     
 Osakkaat aloittain 30.6.2018 Osakkaiden
lukumäärä
Osuus Osakkeiden
lukumäärä
Osuus
Yritykset 141 4,0 % 4 818 811
44,6 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 11 0,3 % 457 234
4,2 %
Julkisyhteisöt 1 0,0 % 28 400 0,3 %
Kotitaloudet 3 217 90,9 % 4 897 242
45,3 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 19 0,5 % 72 074
0,7 %
Ulkomaiset 143 4,0 % 385 048
3,6 %
Hallintarekisteröidyt 8 0,2 % 140 995
1,3 %
Arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömät     196 0,0 %
Yhteensä 3 540
100,0 % 10 800 000 100,0 %
         
Osakekannan jakautuminen 30.6.2018 Osakkaiden
lukumäärä
Osuus Osakkeiden
lukumäärä
Osuus
1–99 1 644 46,4 % 46 537
0,4 %
100–999 1 104
31,2 % 265 320
2,5 %
1 000–9 999 675 19,1 % 1 596 263
14,8 %
10 000–99 999 103 2,9 % 2 503 048
23,2 %
100 000–999 999 11 0,3 % 2 541 233
23,5 %
1 000 000– 3 0,1 % 3 847 403
35,6 %