Omistusrakenne

Yhtiöllä oli joulukuun 2020 lopussa 3 961 rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Suurimmat osakkaat 31.12.2020 Osakkeiden lukumäärä Osuus osakkeista 
  1. Ångfartygs Ab Alfa 1 656 500 15,3 %
  2. Rederi Ab Hildegaard 1 110 803 10,3 %
  3. OP Säilytys Oy(Hallintarekisteröidyt osakkeet) 1 029 095 9,5 %
  4. Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttori (Hallintarekisteröidyt osakkeet) 588 784 5,5 %
  5. Nordnet Bank AB (Hallintarekisteröidyt osakkeet) 442 871 4,1 %
  6. Lundqvist Ben 403 717 3,7 %
  7. Eklund Nils-Erik 383 707 3,6 %
  8. Sviberg Marie-Louise 367 258 3,4 %
  9. Ann Sundman 160 057 1,5 %
 10. Alandia Försäkring Abp 150 540 1,4 %
Osakkaat aloittain 31.12.2020 Osakkaiden
lukumäärä
Osuus Osakkeiden
lukumäärä
Osuus
Yritykset 145 3,7 % 3 165 389 29,3 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 6 0,2 % 287 011 2,7 %
Julkisyhteisöt 1 0,0 % 70 210 0,6 %
Kotitaloudet 3 657 92,3 % 4 762 921 44,1 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 16 0,4 % 39 838 0,4 %
Ulkomaiset 126 3,2 % 327 487 3,0 %
Hallintarekisteröidyt 10 0,2 % 2 146 948 19,9 %
Arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömät     196 0,0 %
Yhteensä 3 961
100,0 % 10 800 000 100,0 %
         
Osakekannan jakautuminen 31.12.2020 Osakkaiden
lukumäärä
Osuus Osakkeiden
lukumäärä
Osuus
1–99 2 160 54,5 % 54 360 0,5 %
100–999 1 053 26,6 % 249 720 2,3 %
1 000–9 999 645 16,3 % 1 449 164 13,4 %
10 000–99 999 90 2,3 % 2 346 650 21,7 %
100 000–999 999 10 0,2 % 2 903 512 26,9 %
1 000 000– 3 0,1 % 3 796 398 35,2 %