Omistusrakenne

Yhtiöllä oli joulukuun 2018 lopussa 3 555 rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Suurimmat osakkaat 31.12.2018 Osakkeiden lukumäärä Osuus osakkeista 
  1. Ångfartygs Ab Alfa 1 656 500 15,3 %
  2. Rederi Ab Hildegaard 1 110 803 10,3 %
  3. Rafael Investering Ab
1 080 100
10,0 %
  4. Ab Rafael
527 723
4,9 %
  5. Lundqvist Ben 403 717 3,7 %
  6. Eklund Nils-Erik 346 645 3,2 %
  7. Sviberg Marie-Louise 315 745 2,9 %
  8. Sundman Ann 160 057
1,5 %
  9. Försäkringsaktiebolaget Alandia 150 540 1,4 %
10. Sundman Alice
149 128
1,4 %
     
 Osakkaat aloittain 31.12.2018 Osakkaiden
lukumäärä
Osuus Osakkeiden
lukumäärä
Osuus
Yritykset 149 4,2 % 4 840 228
44,8 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 12 0,3 % 470 683
4,4 %
Julkisyhteisöt 1 0,0 % 28 400 0,3 %
Kotitaloudet 3 232 90,9 % 4 921 009
45,6 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 18 0,5 % 69 024
0,6 %
Ulkomaiset 134 3,8 % 348 319
3,2 %
Hallintarekisteröidyt 9 0,3 % 122 141
1,1 %
Arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömät     196 0,0 %
Yhteensä 3 555
100,0 % 10 800 000 100,0 %
         
Osakekannan jakautuminen 31.12.2018 Osakkaiden
lukumäärä
Osuus Osakkeiden
lukumäärä
Osuus
1–99 1 664 46,8 % 47 085
0,4 %
100–999 1 091
30,7 % 261 888
2,4 %
1 000–9 999 683 19,2 % 1 612 758
14,9 %
10 000–99 999 103 2,9 % 2 488 437
23,0 %
100 000–999 999 11 0,3 % 2 542 233 23,5 %
1 000 000– 3 0,1 % 3 847 403
35,6 %