Omistusrakenne

Yhtiöllä oli maaliskuun 2017 lopussa 3 403 rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Suurimmat osakkaat 31.3.2017 Osakkeiden lukumäärä Osuus osakkeista 
  1. Ångfartygs Ab Alfa 1 656 500 15,3 %
  2. Rederi Ab Hildegaard 1 110 803 10,3 %
  3. Rafael Investering Ab
1 080 100
10,0 %
  4. Ab Rafael
527 723
4,9 %
  5. Lundqvist Ben 403 717 3,7 %
  6. Eklund Nils-Erik 346 645 3,2 %
  7. Sviberg Marie-Louise 315 745 2,9 %
  8. Sundman Airi 158 740 1,5 %
  9. Försäkringsaktiebolaget Alandia 150 540 1,4 %
10. Lundqvist Dick 143 000 1,3 %
     
 Osakkaat aloittain 31.3.2017 Osakkaiden
lukumäärä
Osuus Osakkeiden
lukumäärä
Osuus
Yritykset 138 4,0 % 4 824 291
44,7 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 7 0,2 % 330 560
3,1 %
Julkisyhteisöt 3 0,1 % 155 641 1,4 %
Kotitaloudet 3 095 90,9 % 4 951 838
45,8 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 20 0,6 % 68 162
0,6 %
Ulkomaiset 132 3,9 % 279 336
2,6 %
Hallintarekisteröidyt 8 0,2 % 189 976
1,8 %
Arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömät     196 0,0 %
Yhteensä 3 403
100,0 % 10 800 000 100,0 %
         
Osakekannan jakautuminen 31.3.2017 Osakkaiden
lukumäärä
Osuus Osakkeiden
lukumäärä
Osuus
1–99 1 554 45,7 % 45 172
0,4 %
100–999 1 096
32,2 % 260 520
2,4 %
1 000–9 999 639 18,8 % 1 550 990
14,4 %
10 000–99 999 99 2,9 % 2 465 065
22,8 %
100 000–999 999 12 0,3 % 2 630 654
24,4 %
1 000 000– 3 0,1 % 3 847 403
35,6 %