Omistusrakenne

Yhtiöllä oli kesäkuun 2019 lopussa 3 449 rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Suurimmat osakkaat 30.06.2019 Osakkeiden lukumäärä Osuus osakkeista 
  1. Ångfartygs Ab Alfa 1 656 500 15,3 %
  2. Rederi Ab Hildegaard 1 110 803 10,3 %
  3. OP Yrityspankki Oyj (Hallintarekisteröidyt osakkeet) 587 680 5,4 %
  4. Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttori
      (Hallintarekisteröidyt osakkeet)

557 351

5,2 %
  5. Nordnet Bank AB (Hallintarekisteröidyt osakkeet) 497 196 4,6 %
  6. Lundqvist Ben 403 717 3,7 %
  7. Eklund Nils-Erik 346 645 3,2 %
  8. Sviberg Marie-Louise 315 745 2,9 %
  9. Danske Bank A/S Helsinki Branch (Hallintarekisteröidyt osakkeet) 309 530 2,9 %
10. Sundman Ann 160 057 1,5 %
     
Osakkaat aloittain 30.06.2019 Osakkaiden
lukumäärä
Osuus Osakkeiden
lukumäärä
Osuus
Yritykset 138 4,0 % 3 141 425 29,1 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 9 0,3 % 415 514 3,8 %
Julkisyhteisöt 1 0,0 % 70 210 0,7 %
Kotitaloudet 3 145 91,2 % 4 704 038 43,6 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 17 0,5 % 70 428 0,7 %
Ulkomaiset 129 3,7 % 355 765 3,3 %
Hallintarekisteröidyt 10 0,3 % 2 042 424 18,9 %
Arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömät     196 0,0 %
Yhteensä 3 449
100,0 % 10 800 000 100,0 %
         
Osakekannan jakautuminen 30.06.2019 Osakkaiden
lukumäärä
Osuus Osakkeiden
lukumäärä
Osuus
1–99 1 623 47,1 % 45 101 0,4 %
100–999 1 049 30,4 % 249 038 2,3 %
1 000–9 999 667 19,3 % 1 534 282 14,2 %
10 000–99 999 95 2,8 % 2 350 516 21,8 %
100 000–999 999 13 0,4 % 3 853 564 35,7 %
1 000 000– 2 0,1 % 2 767 303 25,6 %