Omistusrakenne

Yhtiöllä oli syyskuun 2017 lopussa 3 456 rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Suurimmat osakkaat 30.9.2017 Osakkeiden lukumäärä Osuus osakkeista 
  1. Ångfartygs Ab Alfa 1 656 500 15,3 %
  2. Rederi Ab Hildegaard 1 110 803 10,3 %
  3. Rafael Investering Ab
1 080 100
10,0 %
  4. Ab Rafael
527 723
4,9 %
  5. Lundqvist Ben 403 717 3,7 %
  6. Eklund Nils-Erik 346 645 3,2 %
  7. Sviberg Marie-Louise 315 745 2,9 %
  8. Sundman Airi 158 740 1,5 %
  9. Försäkringsaktiebolaget Alandia 150 540 1,4 %
10. Lundqvist Dick 143 000 1,3 %
     
 Osakkaat aloittain 30.9.2017 Osakkaiden
lukumäärä
Osuus Osakkeiden
lukumäärä
Osuus
Yritykset 140 4,1 % 4 827 269
44,7 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 6 0,2 % 317 124
2,9 %
Julkisyhteisöt 3 0,1 % 155 641 1,5 %
Kotitaloudet 3 146 91,0 % 4 967 092
46,0 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 20 0,6 % 68 162
0,6 %
Ulkomaiset 133 3,8 % 279 453
2,6 %
Hallintarekisteröidyt 8 0,2 % 187 863
1,7 %
Arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömät     196 0,0 %
Yhteensä 3 456
100,0 % 10 800 000 100,0 %
         
Osakekannan jakautuminen 30.9.2017 Osakkaiden
lukumäärä
Osuus Osakkeiden
lukumäärä
Osuus
1–99 1 618 46,8 % 46 716
0,4 %
100–999 1 073
31,1 % 259 530
2,4 %
1 000–9 999 650 18,8 % 1 557 246
14,4 %
10 000–99 999 100 2,9 % 2 477 339
23,0 %
100 000–999 999 12 0,3 % 2 611 570
24,2 %
1 000 000– 3 0,1 % 3 847 403
35,6 %