Omistusrakenne

Yhtiöllä oli syyskuun 2020 lopussa 3 623 rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Suurimmat osakkaat 30.9.2020 Osakkeiden lukumäärä Osuus osakkeista 
  1. Ångfartygs Ab Alfa 1 656 500 15,3 %
  2. Rederi Ab Hildegaard 1 110 803 10,3%
  3. OP Säilytys Oy(Hallintarekisteröidyt osakkeet) 1 020 189 9,4 %
  4. Nordnet Bank AB (Hallintarekisteröidyt osakkeet) 439 476 4,1 %
  5. Lundqvist Ben 403 717 3,7 %
  6. Eklund Nils-Erik 383 707 3,6 %
  7. Sviberg Marie-Louise 363 908 3,4 %
  8. Danske Bank A/S Helsinki Branch (Hallintarekisteröidyt osakkeet) 310 879 2,9 %
  9. Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttori (Hallintarekisteröidyt osakkeet) 291 426 2,7 %
 10. Ann Sundman 160 057 1,5 %
Osakkaat aloittain 30.9.2020 Osakkaiden
lukumäärä
Osuus Osakkeiden
lukumäärä
Osuus
Yritykset 136 3,8 % 3 141 219 29,1 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 9 0,2 % 314 479 2,9 %
Julkisyhteisöt 1 0,0 % 70 210 0,6 %
Kotitaloudet 3 326 91,8 % 4 758 454 44,0 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 16 0,4 % 39 488 0,4 %
Ulkomaiset 125 3,5 % 340 738 3,2 %
Hallintarekisteröidyt 10 0,3 % 2 135 216 19,8 %
Arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömät     196 0,0 %
Yhteensä 3 623
100,0 % 10 800 000 100,0 %
         
Osakekannan jakautuminen 30.9.2020 Osakkaiden
lukumäärä
Osuus Osakkeiden
lukumäärä
Osuus
1–99 1 890 52,2 % 47 219 0,4 %
100–999 984 27,1 % 233 608 2,2 %
1 000–9 999 644 17,8 % 1 475 402 13,7 %
10 000–99 999 91 2,5 % 2 345 795 21,7%
100 000–999 999 11 0,3 % 2 910 288 26,9 %
1 000 000– 3 0,1 % 3 787 492 35,1%