Omistusrakenne

Yhtiöllä oli joulukuun 2021 lopussa 5 554 rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Suurimmat osakkaat 31.12.2021 Osakkeiden lukumäärä Osuus osakkeista 
  1. Ångfartygs Ab Alfa 2 650 400 15,3 %
  2. Rederi Ab Hildegaard 1 777 283 10,3 %
  3. Citibank Europe PLC (Hallintarekisteröidyt osakkeet) 1 766 036 10,2 %
  4. Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttori (Hallintarekisteröidyt osakkeet) 1 506 827 8,7 %
  5. Nordnet Bank AB (Hallintarekisteröidyt osakkeet) 793 403 4,6 %
  6. Lundqvist Ben 664 465 3,8 %
  7. Eklund Nils-Erik 613 930 3,6 %
  8. Sviberg Marie-Louise 588 136 3,4 %
  9. Alandia Försäkring Abp 268 464 1,6 %
10. Lundqvist Dick 230 400 1,3 %
Osakkaat aloittain 31.12.2021 Osakkaiden
lukumäärä
Osuus Osakkeiden
lukumäärä
Osuus
Yritykset 198 3,5 % 5 271 342 30,5 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 10 0,2 % 362 933 2,1 %
Julkisyhteisöt 3 0,1 % 113 386 0,7 %
Kotitaloudet 5 183 93,3 % 6 938 725 40,2 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 18 0,3 % 59 492 0,3 %
Ulkomaiset 142 2,5 % 328 294 1,9 %
Hallintarekisteröidyt 9 0,1 % 4 205 632 24,3 %
Arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömät     196 0,0 %
Yhteensä 5 554 100,0 % 17 280 000 100,0 %
         
Osakekannan jakautuminen 31.12.2021 Osakkaiden
lukumäärä
Osuus Osakkeiden
lukumäärä
Osuus
1–99 2 848 51,3 % 86 446 0,5 %
100–999 1 813 32,6 % 527 725 3,0 %
1 000–9 999 772 13,9 % 1 884 127 10,9 %
10 000–99 999 102 1,8 % 2 607 872 15,1 %
100 000–999 999 15 0,3 % 4 473 088 25,9 %
1 000 000– 4 0,1 % 7 700 546 44,6 %