Osakekohtaisia tunnuslukuja

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Tulos/osake, euro 0,74 0,49 0,51 1,00 -3,92
Oma pääoma/osake, euroa 20,64 20,75 21,36 21,77 17,98
Osinko/osake, euroa* 0,40 0,20 0,20 0,00 0,00
Osinko/tulos 53,8 % 40,8 % 39,3 % 0,0 % 0,0 %
Efektiivinen osinkotuotto 2,0 % 1,2 % 1,4 % 0,0 % 0,0 %
P/E-luku (Price/Earning) 27 33 27 19 -4
Pörssikurssi 31.12., euroa 20,24 16,25 13,90 19,00 15,90
Ylin päätetty kauppa, euroa 26,01 22,29 18,00 19,80 20,00
Alin päätetty kauppa, euroa 19,75 15,90 12,50 13,90 13,90
Keskikurssi, euroa 21,74 18,65 14,83 17,95 16,39
Osakekannan markkina-arvo, milj.euroa  218,59 175,50 150,12 205,20 171,72
Osakkeiden vaihto, kpl 455 846 222 546 232 371 2 206 985 344 598
Osakkeiden vaihto, % 4,2 % 2,1 % 2,2 % 20,4 % 3,2 %
Osingonjako, milj.euroa* 4,32 2,16 2,16 0,00 0,00
Osakkeiden määrä, keskiarvo  10 800 000 10 800 000 10 800 000 10 800 000 10 800 000
Osakkeiden määrä 31.12.  10 800 000 10 800 000 10 800 000 10 800 000 10 800 000


* Vuodelta 2020 hallituksen esitys yhtiökokoukselle.

Tulos / osake = (Tulos ennen veroja - tuloverot +/- vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin

Oma pääoma / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä 31.12.

Osinko / tulos, % = (Osinko/osake) / (Tulos/osake)

Efektiivinen osinkotuotto, % = (Osinko/osake) / (Osakkeiden kaupantekokurssi 31.12.

P/E-luku (Price/Earning) = Osakkeiden kaupantekokurssi 31.12. / (Tulos/osake)