Osakekohtaisia tunnuslukuja

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Tulos/osake, euro 2,54  2,83 1,73 0,74 0,49
Oma pääoma/osake, euroa  17,50  19,75 20,89 20,64 20,75
Osinko/osake, euroa* 0,50 0,70 0,95 0,40 0,20
Osinko/tulos 19,7 %  24,7 %  54,8 % 53,8 % 40,8 %
Efektiivinen osinkotuotto 2,8 % 4,4 % 4,6 % 2,0 % 1,2 %
P/E-luku (Price/Earning) 7 6 12 27 33
Pörssikurssi 31.12., euroa 17,82 15,82 20,70 20,24 16,25
Ylin päätetty kauppa, euroa  22,04 18,88 20,70 26,01 22,29
Alin päätetty kauppa, euroa 17,01 13,50 15,82 19,75 15,90
Keskikurssi, euroa 18,39 16,15 17,78 21,74 18,65
Osakekannan markkina-arvo, milj.euroa 192,46 170,86 223,56 218,59 175,50
Osakkeiden vaihto, kpl 209 006 240 667 416 594 455 846 222 546
Osakkeiden vaihto, % 1,9 % 2,2 % 3,9 % 4,2 % 2,1 %
Osingonjako, milj.euroa* 5,40 7,56 10,26 4,32 2,16
Osakkeiden määrä, keskiarvo  10 800 000  10 800 000  10 800 000  10 800 000 10 800 000
Osakkeiden määrä 31.12.  10 800 000  10 800 000  10 800 000  10 800 000 10 800 000


* Vuoden 2017 hallituksen esitys yhtiökokoukselle.

Tulos / osake = (Tulos ennen veroja - tuloverot +/- vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin

Oma pääoma / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä 31.12.

Osinko / tulos, % = (Osinko/osake) / (Tulos/osake)

Efektiivinen osinkotuotto, % = (Osinko/osake) / (Osakkeiden kaupantekokurssi 31.12.

P/E-luku (Price/Earning) = Osakkeiden kaupantekokurssi 31.12. / (Tulos/osake)