Osakekohtaisia tunnuslukuja

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Tulos/osake, euro 0,09 2,54  2,83 1,73 0,74
Oma pääoma/osake, euroa 15,00  17,50  19,75 20,89 20,64
Osinko/osake, euroa* 0,00 0,50 0,70 0,95 0,40
Osinko/tulos  0,0 % 19,7 %  24,7 % 54,8 % 53,8 %
Efektiivinen osinkotuotto  0,0 % 2,8 % 4,4 % 4,6 % 2,0 %
P/E-luku (Price/Earning) 200 7  6 12 27
Pörssikurssi 31.12., euroa  17,10 17,82 15,82 20,70 20,24
Ylin päätetty kauppa, euroa 22,50  22,04 18,88 20,70 26,01
Alin päätetty kauppa, euroa 16,40  17,01 13,50 15,82 19,75
Keskikurssi, euroa 18,31 18,39 16,15 17,78 21,74
Osakekannan markkina-arvo, milj.euroa 184,68 192,46 170,86 223,56 218,59
Osakkeiden vaihto, kpl 143 492 209 006 240 667 416 594 455 846
Osakkeiden vaihto, % 1,3 % 1,9 % 2,2 % 3,9 % 4,2 %
Osingonjako, milj.euroa* 0,00 5,40 7,56 10,26 4,32
Osakkeiden määrä, keskiarvo  10 800 000  10 800 000  10 800 000  10 800 000 10 800 000
Osakkeiden määrä 31.12.  10 800 000  10 800 000  10 800 000  10 800 000 10 800 000


* Vuoden 2016 hallituksen esitys yhtiökokoukselle.

Tulos / osake = (Tulos ennen veroja - tuloverot +/- vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin

Oma pääoma / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä 31.12.

Osinko / tulos, % = (Osinko/osake) / (Tulos/osake)

Efektiivinen osinkotuotto, % = (Osinko/osake) / (Osakkeiden kaupantekokurssi 31.12.

P/E-luku (Price/Earning) = Osakkeiden kaupantekokurssi 31.12. / (Tulos/osake)