Osakekohtaisia tunnuslukuja

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Tulos/osake, euro  2,83  1,73 0,74 0,49 0,51
Oma pääoma/osake, euroa 19,75 20,89 20,64 20,75 21,36
Osinko/osake, euroa* 0,70 0,95 0,40 0,20 0,20
Osinko/tulos 24,7 % 54,8 % 53,8 % 40,8 % 39,3 %
Efektiivinen osinkotuotto  4,4 % 4,6 % 2,0 % 1,2 % 1,4 %
P/E-luku (Price/Earning) 6 12 27 33 27
Pörssikurssi 31.12., euroa 15,82  20,70 20,24 16,25 13,90
Ylin päätetty kauppa, euroa 18,88  20,70 26,01 22,29 18,00
Alin päätetty kauppa, euroa  13,50  15,82 19,75 15,90 12,50
Keskikurssi, euroa 16,15 17,78 21,74 18,65 14,83
Osakekannan markkina-arvo, milj.euroa  170,86  223,56  218,59 175,50 150,12
Osakkeiden vaihto, kpl 240 667 416 594 455 846 222 546 232 371
Osakkeiden vaihto, % 2,2 % 3,9 % 4,2 % 2,1 % 2,2 %
Osingonjako, milj.euroa* 7,56 10,26 4,32 2,16 2,16
Osakkeiden määrä, keskiarvo  10 800 000  10 800 000  10 800 000 10 800 000 10 800 000
Osakkeiden määrä 31.12.  10 800 000  10 800 000  10 800 000 10 800 000 10 800 000


* Vuoden 2018 hallituksen esitys yhtiökokoukselle.

Tulos / osake = (Tulos ennen veroja - tuloverot +/- vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin

Oma pääoma / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä 31.12.

Osinko / tulos, % = (Osinko/osake) / (Tulos/osake)

Efektiivinen osinkotuotto, % = (Osinko/osake) / (Osakkeiden kaupantekokurssi 31.12.

P/E-luku (Price/Earning) = Osakkeiden kaupantekokurssi 31.12. / (Tulos/osake)