Osinkopolitiikka

Viking Line Abp:n hallitus on hyväksynyt seuraavan osinkopolitiikan: "Osinkoa jaetaan vähintään 40 % konsernin varsinaisesta liiketoiminnasta kertyneestä voitosta. Osingon jaossa otetaan huomioon rahoituksen tarve, yrityksen taloudellinen asema sekä mahdolliset myyntivoitot."