Päätös Viking Line Abp:n hyväksi välimieskäsittelyssä

5. toukokuuta 2011

Sen jälkeen kun, Viking Line Abp on 8. helmikuuta 2010 irtisanonut laivanrakennussopimuksen espanjalaisen telakan Astilleros de Sevillan kanssa ja vaatinut ennen irtisanomista maksettujen ennakkomaksujen takaisinmaksua, yhteensä 39.227.500,- euroa korkoineen, on telakka kiistänyt irtisanomisen oikeellisuuden sekä takaisinmaksuvaatimuksen.

Asia on siksi, laivanrakennussopimusehtojen mukaisesti, viety Lontooseen välimiesten päätettäväksi.

Välimiehet ovat ratkaisseet riidan ja hyväksyneet Viking Line Abp:n vaatimukset.

Välimiesten päätös muodostaa, lainvoiman saatuaan, perustan maksulle niiden pankkitakuiden mukaisesti, jotka on asetettu ennakkomaksujen vakuudeksi.

Mikäli telakka ei valita päätöksestä, saa päätös lainvoiman 10. toukokuuta 2011.

Viking Line Abp:n yllä mainittu saatava on jo huomioitu kirjanpidossa ja tilinpäätöksissä, sillä saatavan on arvioitu olevan erittäin perusteltu.


Maarianhamina 5. toukokuuta 2011

VIKING LINE ABP

Mikael Backman
Toimitusjohtaja