Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous

18. huhtikuuta 2012

Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 18. huhtikuuta 2012 kello 12.00 Maarianhaminassa. Kokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen 0,50 euroa osakkeelta tilikaudelta 1.1.2011 - 31.12.2011. Osingonjaon täsmäytyspäivä on maanantaina 23. huhtikuuta 2012 ja osingot maksetaan maanantaina 30. huhtikuuta 2012. Kokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiön nykyistä hallituskokoonpanoa muutettiin seuraavasti: Trygve Eriksson valittiin varsinaiseksi jäseneksi ja Åsa Ceder ja Johnny Rosenholm valittiin varajäseniksi. Hallitus on täten seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti seuraava: Ben Lundqvist (puheenjohtaja), Nils-Erik Eklund, Trygve Eriksson, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist sekä Lars G. Nordström. Varajäsenet ovat Åsa Ceder, Stefan Lundqvist ja Johnny Rosenholm.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Johan Kronberg ja KHT Martin Grandell sekä varatilintarkastajiksi KHT Sven-Harry Boman ja HTM Erika Sjölund.

Maarianhamina 18. huhtikuuta 2012

VIKING LINE ABP

Mikael Backman
Toimitusjohtaja