Viking Linen vuosikertomus toimintavuodelta 1.1.–31.12.2011 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

9. maaliskuuta 2012

Viking Line Abp:n vuosikertomus toimintavuodelta 2011 on julkaistu yhtiön kotisivulla http://www.vikingline.fi/download/vuosikertomus2011.pdf sekä tämän tiedotteen liitteenä. Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä yhtiön pääkonttorissa 9. maaliskuuta 2012 alkaen. Painettu vuosikertomus lähetetään myös postitse yhtiön osakkeenomistajille.

Myös Viking Line Abp:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä yllä mainitulta toimintavuodelta on tänään julkaistu yhtiön kotisivulla http://www.vikingline.fi/download/Selvitys%20hallinto-%20ja%20ohjausjarjestelmasta%2020120215.pdf sekä tämän tiedotteen liitteenä.

Maarianhamina 9. maaliskuuta 2012

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Varatoimitusjohtaja