Hallituksen ehdotukset 19.4.2013 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

28. maaliskuuta 2013

Viitaten yhtiökokouskutsulle päivitetty 26.3.2013 Viking Line Abp:n hallitus ehdottaa 19.4.2013 pidätävälle varsinaisille yhtiökokoukselle:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
- Viking Line Abp:n hallitus ehdottaa että osinkoa ei jaeta toimintavuodelta 2012..

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
- Hallitus, tilintarkastusvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa, että valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yhden varatilintarkastaja.

Tilintarkastajan palkkioista päättäminen
- Hallitus, tilintarkastusvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun perusteella.

Hallituksen jäsenten valitseminen
- Hallitus, nimitysvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen kokoonpano muutetaan seuraavasti: Hallituksen nykyisistä varsinaisista jäsenistä Åsa Ceder on kieltäytynyt uudelleenvalinnasta. Hallitus ehdottaa ehdottaa, että Ulrica Danielsson valitaan yhtiön hallituksen varajäseniksi. Muuten hallitus ehdottaa, että muut nykyiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan uudelleen.

Hallituksella olisi seuraava kokoonpano, jos yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen: puheenjohtaja Ben Lundqvist, varsinaiset jäsenet Nils-Erik Eklund, Trygve Eriksson, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist ja Lars G Nordström sekä varajäsenet Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist ja Johnny Rosenholm.

Tilintarkastajan valitseminen
- Hallitus, tilintarkastusvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilikaudelle 2013 valitaan uudelleen KHT Johan Kronberg ja KHT Martin Grandell sekä varatilintarkastajiksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.


Maarianhamina 28. maaliskuuta 2013

VIKING LINE ABP
Hallitus

Jan Hanses
Varatoimitusjohtaja