Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous

19. huhtikuuta 2013

Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 19. huhtikuuta 2013 kello 12.00 Maarianhaminassa. Kokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen ettei osinkoa tilikaudelta 1.1.2012 - 31.12.2012 jaeta. Kokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Åsa Ceder kieltäytyen uudelleenvalinnasta, Ulrica Danielsson valittiin varajäseneksi. Hallitus on täten seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraava: Ben Lundqvist (puheenjohtaja), Nils-Erik Eklund, Trygve Eriksson, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist sekä Lars G. Nordström. Varajäsenet ovat Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist ja Johnny Rosenholm.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Johan Kronberg ja KHT Martin Grandell sekä varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö PwC.

Maarianhamina 19. huhtikuuta 2013

VIKING LINE ABP

Mikael Backman
Toimitusjohtaja