Viking Linen vuosikertomus toimintavuodelta 1.1.–31.12.2012 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

5. maaliskuuta 2013

Viking Line Abp:n vuosikertomus toimintavuodelta 2012 on julkaistu yhtiön kotisivulla http://www.vikingline.com/fi/Sijoittajat-ja-konserni/Sijoittajat/Taloudelliset-raportit/2012/ sekä tämän tiedotteen liitteenä. Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä yhtiön pääkonttorissa 5. maaliskuuta 2013 alkaen. Painettu vuosikertomus lähetetään myös postitse yhtiön osakkeenomistajille.

Myös Viking Line Abp:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä yllä mainitulta toimintavuodelta on tänään julkaistu yhtiön kotisivulla http://www.vikingline.com/Documents/investors/corporate%20governance/Bolagsstyrningsrapport%202012%20fi.pdf sekä tämän tiedotteen liitteenä


VIKING LINE ABP

Mikael Backman
Toimitusjohtaja