Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous

16. huhtikuuta 2014

Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 16. huhtikuuta 2014 kello 12.00 Maarianhaminassa. Kokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen, että osinkona jaetaan 0,50 euroa osakkeelta tilikaudelta 1.1.2013 - 31.12.2013. Osingonjaon täsmäytyspäivä on keskiviikkona 23. huhtikuuta 2014 ja osingon maksupäivä on keskiviikkona 30. huhtikuuta 2014. Kokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiön nykyinen hallitus valittiin uudelleen ja se on täten seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraava: Ben Lundqvist (puheenjohtaja), Nils-Erik Eklund, Trygve Eriksson, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist sekä Lars G. Nordström. Varajäsenet ovat Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist ja Johnny Rosenholm.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Johan Kronberg ja KHT Martin Grandell sekä varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Maarianhamina 16.huhtikuuta 2014

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Toimitusjohtaja