Viking Linen vuosikertomus toimintavuodelta 1.1-31.12.2013 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

5. maaliskuuta 2014

Viking Line Abp:n vuosikertomus toimintavuodelta 2013 on julkaistu yhtiön kotisivulla http://www.vikingline.com/fi/Sijoittajat-ja-konserni/Sijoittajat/Taloudelliset-raportit/2013/ sekä tämän tiedotteen liitteenä. Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä yhtiön pääkonttorissa 6. maaliskuuta 2014 alkaen. Painettu vuosikertomus lähetetään myös postitse yhtiön osakkeenomistajille.

Myös Viking Line Abp:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä yllä mainitulta toimintavuodelta on tänään julkaistu yhtiön kotisivulla http://www.vikingline.com/fi/Sijoittajat-ja-konserni/Sijoittajat/Hallinnointi/Selvitys-hallinto--ja-ohjausjarjestelmasta/ sekä tämän tiedotteen liitteenä.

VIKING LINE ABP

Mikael Backman
Toimitusjohtaja