Yhtiömuodon muutos ja fuusio Alandia Försäkring - ryhmässä

25. helmikuuta 2014

Keskinäisen vakuutusyhtiön Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag (0145065-2) "RÖF" ja sen kokonaan omistetun tytäryhtiön Försäkringsaktiebolaget Alandia (0205048-2) "Alandia" hallintoneuvostot ovat tänään hyväksyneet yhtiömuodon muutos- ja fuusiosuunnitelman, jonka yhtiöiden hallitukset ovat allekirjoittaneet. Suunnitelman tavoitteena on RÖF:n muuttaminen vakuutusosakeyhtiöksi ja että nämä kaksi yhtiötä fuusioidaan niin että RÖF on vastaanottavana yhtiönä ja Alandia luovuttavana yhtiönä.

Suunnitelma käsittää vain yllämainitut vahinkovakuutusyhtiöt, ei Alandia Försäkring -ryhmään kuuluvia Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia (0205049-0) och Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia (0971621-6).

Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on mm. selventää omistussuhteita ja arvoja, yksinkertaistaa hallintoa sekä vahvistaa yhtiötä ja niitä kehitysmahdollisuuksia, joita yhdistetyllä vakavaraisella yhtiöllä tulee olemaan,

Suunnitelman toteuttaminen vaatii vielä Finanssivalvonnan suostumuksen Vakuutusyhtiölain 19 luvun 5 §:n ja 22 luvun 4 §:n mukaan sekä kahden RÖF:n yhtiökokouksen hyväksymisen. Suunnitelmien mukaan prosessi toteutetaan niin että sekä yhtiömuodon muutos että fuusio rekisteröidään 31. joulukuuta 2014.

Toteutuneen yhtiömuodon muutoksen ja fuusion jälkeen uuden vakuutusosakeyhtiön osakkeet jaetaan 2011-2013 maksettujen vakuutusmaksujen suhteessa niiden kesken, joilla on fuusioajankohtana ollut keskeytymätön osakassuhde RÖF:ssä, joka on jatkunut vähintään yhden vuoden. Alustavien laskelmien mukaan Viking Line Abp:n omistusosuus yhdistetyssä yhtiössä on runsaat 20%.

Toteuttamisen arvioitu aikataulu on:

3.3.2014 Finanssivalvonnan suostumuksen hakeminen
3.3.2014 Yhtiömuodon muutos- ja fuusiosuunnitelman rekisteröimishakemus Kaupparekisterille
12.5.2014 Ensimmäisen RÖF:n yhtiökokouksen hyväksyntä
18.6.2014 Toisen RÖF:n yhtiökokouksen hyväksyntä
1.9.2014 Finanssivalvonnan suostumus
31.12.2014 Yhtiömuodon muutoksen, uuden yhtiöjärjestyksen ja fuusion rekisteröiminen Kaupparekisterissä

Lisätietoja Alandia Försäkring -ryhmästä löytyy osoitteesta www.alandia.com.

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Varatoimitusjohtaja