Yhtiömuodon muutos ja fuusio Alandia Försäkring - ryhmässä

12. kesäkuuta 2014

Viitaten pörssitiedotteeseemme 25. helmikuuta 2014 tiedotamme, että ensimmäinen Keskinäisen vakuutusyhtiön Redarnas Ömsesidiga försäkringsbolag (0145065-2, RÖF) yhtiökokous, joka pidettiin eilen 11. kesäkuuta 2014, hyväksyi yhtiömuodon muutos- ja fuusiosuunnitelman, jonka tarkoituksena on RÖF:n muuttaminen vakuutusosakeyhtiöksi ja että RÖF fuusiodaan Försäkringsbolaget Alandian kanssa (0205048-2, "Alandia") niin että RÖF on vastaanottavana yhtiönä ja Alandia luovuttavana yhtiönä.

Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on mm. selventää omistussuhteita ja arvoja, yksinkertaistaa hallintoa sekä vahvistaa yhtiötä ja niitä kehitysmahdollisuuksia, joita yhdistetyllä vakavaraisella yhtiöllä tulee olemaan,

Suunnitelman toteuttaminen vaatii vielä Finanssivalvonnan suostumuksen Vakuutusyhtiölain 19 luvun 5 §:n ja 22 luvun 4 §:n mukaan sekä toisen RÖF:n yhtiökokouksen hyväksymisen. Suunnitelmien mukaan prosessi toteutetaan niin että sekä yhtiömuodon muutos että fuusio rekisteröidään 31. joulukuuta 2014.

Toteutuneen yhtiömuodon muutoksen ja fuusion jälkeen uuden vakuutusosakeyhtiön osakkeet jaetaan 2011-2013 maksettujen vakuutusmaksujen suhteessa niiden kesken, joilla on fuusioajankohtana ollut keskeytymätön osakassuhde RÖF:ssä, joka on jatkunut vähintään yhden vuoden. Alustavien laskelmien mukaan Viking Line Abp:n omistusosuus yhdistetyssä yhtiössä on runsaat 20%.

Toteuttamisen arvioitu aikataulu on:

14.7.2014 Toisen RÖF:n yhtiökokouksen hyväksyntä
1.9.2014 Finanssivalvonnan suostumus
31.12.2014 Yhtiömuodon muutoksen, uuden yhtiöjärjestyksen ja fuusion
rekisteröiminen Kaupparekisterissä

Lisätietoja Alandia Försäkring -ryhmästä löytyy osoitteesta www.alandia.com.

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Toimitusjohtaja