Yhtiömuodon muutos ja fuusio Alandia Försäkring - ryhmässä

14. heinäkuuta 2014

Viitaten pörssitiedotteeseemme 25. helmikuuta 2014 ja pörssitiedotteeseemme 12. kesäkuuta 2014 tiedotamme, että myös toinen Keskinäisen vakuutusyhtiön Redarnas Ömsesidiga försäkringsbolag (0145065-2, RÖF) yhtiökokous, joka pidettiin tänään 14. heinäkuuta 2014, hyväksyi yhtiömuodon muutos- ja fuusiosuunnitelman, jonka tarkoituksena on RÖF:n muuttaminen vakuutusosakeyhtiöksi ja että RÖF fuusiodaan Försäkringsbolaget Alandian kanssa (0205048-2, "Alandia") niin että RÖF on vastaanottavana yhtiönä ja Alandia luovuttavana yhtiönä.

Suunnitelman toteuttaminen vaatii vielä Finanssivalvonnan suostumuksen Vakuutusyhtiölain 19 luvun 5 §:n ja 22 luvun 4 §:n mukaan. Suunnitelmien mukaan prosessi toteutetaan niin että sekä yhtiömuodon muutos että fuusio rekisteröidään 31. joulukuuta 2014.

Toteutuneen yhtiömuodon muutoksen ja fuusion jälkeen uuden vakuutusosakeyhtiön osakkeet jaetaan 2011-2013 maksettujen vakuutusmaksujen suhteessa niiden kesken, joilla on fuusioajankohtana ollut keskeytymätön osakassuhde RÖF:ssä, joka on jatkunut vähintään yhden vuoden. Alustavien laskelmien mukaan Viking Line Abp:n omistusosuus yhdistetyssä yhtiössä on runsaat 20%.

Toteuttamisen arvioitu aikataulu on:

Syyskuun 2014 aikana: Finanssivalvonnan suostumus
31.12.2014: Yhtiömuodon muutoksen, uuden yhtiöjärjestyksen ja fuusion rekisteröiminen Kaupparekisterissä

Lisätietoja Alandia Försäkring -ryhmästä löytyy osoitteesta www.alandia.com.

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Toimitusjohtaja