Yhtiömuodon muutos ja fuusio Alandia Försäkring - ryhmässä

27. lokakuuta 2014

Viitaten pörssitiedotteisiimme 25. helmikuuta 2014, 12. kesäkuuta 2014 ja 14. heinäkuuta 2014 tiedotamme, että kaikki välttämättömät yhtiökokoukset on pidetty ja Finanssivalvonnan suostumus on saatu Keskinäisen vakuutusyhtiön Redarnas Ömsesidiga försäkringsbolag (0145065-2, "RÖF") muuttamiseksi vakuutusosakeyhtiöksi ja RÖF:n fuusiomiseksi Försäkringsbolaget Alandian kanssa (0205048-2, "Alandia") niin, että RÖF on vastaanottavana yhtiönä ja Alandia luovuttavana yhtiönä.

Prosessi viedään päätökseen niin, että sekä yhtiömuodon muutos että fuusio rekisteröidään Kaupparekisterissä 31. joulukuuta 2014. Osakkeiden jako toteutetaan samana päivänä.

Toteutuneen yhtiömuodon muutoksen ja fuusion jälkeen uuden vakuutusosakeyhtiön osakkeet jaetaan 2011-2013 maksettujen vakuutusmaksujen suhteessa niiden kesken, joilla on fuusioajankohtana ollut keskeytymätön osakassuhde RÖF:ssä, joka on jatkunut vähintään yhden vuoden.

Alustavien laskelmien mukaan Viking Line Abp:n omistusosuus yhdistetyssä yhtiössä on runsaat 20 %. Alustavien arviointiemme mukaan Viking Line Abp:lla ei tule olemaan huomattavaa vaikutusvaltaa yhtiössä. Kun yhtiömuodon muutos rekisteröidään, arvostetaan Viking Line Abp:n osakkeet yhdistetyssä yhtiössä käypään arvoon.

Ulkopuolisen arvioijan tekemien alustavien laskelmien mukaan yhdistetyn yhtiön substanssiarvo per 31. joulukuuta 2013 oli 140 miljoonaa euroa.

Kertaluonteinen tuotto, joka vastaa Viking Line Abp:n osuutta yhdistetystä yhtiöstä, esitetään rahoitustuottona konsernin laajassa tuloslaskelmassa ja osakkeet kirjataan konsernitaseeseen myytävissä oleviin sijoituksiin. Lopullinen tuotto on riippuvainen osakkeiden arvostuksesta per 31. joulukuuta 2014. Muutokset osakkeiden käyvissä arvoissa kirjataan tulevaisuudessa muiden laajan tuloksen erien kautta käyvän arvon rahastoon omaan pääomaan.

Lisätietoja Alandia Försäkring -ryhmästä löytyy osoitteesta www.alandia.com.

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Toimitusjohtaja