Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

17. joulukuuta 2015

Viking Line Abp on 16.12.2015 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen.

Kohdeyhtiö: Viking Line Abp
Ilmoitusvelvollinen: Rafael Mattsson (kuolinpesä)
Ilmoituksen peruste: Muu. Epäsuora omistus on päättynyt.

Rafael Mattsonin kuolinpesä on ollut pääosakkaana Ab Rafael yhtiössä, Y-tunnus 0499588-5. Ab Rafael puolestaan omistaa 13,68% eli 1 476 944 kappaletta kohdeyhtiön osakkeista. Ilmoituksen mukaan kuolinpesän epäsuora omistus kohdeyhtiössä on päättynyt kun Ab Rafaelin osakkeet on jaettu kuolinpesän osakkaille perinnönjaossa. Kukaan kuolinpesän osakkaista ei saavuta ilmoituksen mukaan enemmistöosakkuutta AB Rafaelista. Ab Rafaelin omistus kohdeyhtiössä ei ole muuttunut perinnönjaon seurauksena.

Viking Line Abp:n osakekanta koostuu yhteensä 10 800 000 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Toimitusjohtaja