Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous

22. huhtikuuta 2015

Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 22. huhtikuuta 2015 kello 12.00 Maarianhaminassa. Kokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen, että osinkona jaetaan 0,70 euroa osakkeelta tilikaudelta 1.1–31.12.2014. Osingonjaon täsmäytyspäivä on perjantaina 24. huhtikuuta 2015 ja osingon maksupäivä on maanantaina 4. toukokuuta 2015. Kokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiön nykyinen hallitus valittiin uudelleen ja se on täten seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraava: Ben Lundqvist (puheenjohtaja), Nils-Erik Eklund, Trygve Eriksson, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist sekä Lars G. Nordström. Varajäsenet ovat Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist ja Johnny Rosenholm.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Johan Kronberg ja uudeksi tilintarkastajaksi KHT Ylva Eriksson sekä varatilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Maarianhamina 22. huhtikuuta 2015

VIKING LINE ABP
Jan Hanses
Toimitusjohtaja