Viking Linen vuosikertomus toimintavuodelta 1.1-31.12.2014 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

12. maaliskuuta 2015

Viking Line Abp:n vuosikertomus toimintavuodelta 2014 on julkaistu yhtiön kotisivulla http://www.vikingline.com/fi/Sijoittajat-ja-konserni/Sijoittajat/Taloudelliset-raportit/2014/ sekä tämän tiedotteen liitteenä. Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä yhtiön pääkonttorissa 16. maaliskuuta 2015 alkaen. Painettu vuosikertomus lähetetään myös postitse yhtiön osakkeenomistajille.

Myös Viking Line Abp:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä yllä mainitulta toimintavuodelta on tänään julkaistu yhtiön kotisivulla http://www.vikingline.com/fi/Sijoittajat-ja-konserni/Sijoittajat/Hallinnointi/Selvitys-hallinto--ja-ohjausjarjestelmasta/ sekä tämän tiedotteen liitteenä.

VIKING LINE ABP

Andreas Remmer
Varatoimitusjohtaja