Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

5. tammikuuta 2016

Viking Line Abp on 4. tammikuuta 2016 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisia ilmoituksia.

Kohdeyhtiö: Viking Line Abp (Y-tunnus 0144983-8)
Ilmoitusvelvolliset: Ab Rafael (Y-tunnus 0499588-5), Rafael Investering Ab (Y-tunnus 2709570-8), Ab Rafael (Y-tunnus 2709567-9), Carola Eriksson, Carita Blomsterlund ja Jesper Blomsterlund.
Ilmoituksien perusteet: Osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta tai luovutus

Ab Rafael (0499588-5) on lakkautettu jakautumisen kautta, mikä on rekisteröity kaupparekisteriin 31. joulukuuta 2015. Ab Rafaelin (0499588-5) omistus kohdeyhtiössä on jaettu kahden uuden yhtiön, Ab Rafaelin (2709567-9) ja Rafael Investering Ab:n (2709570-8) kesken. Ab Rafaelin (0499588-5) suora omistus kohdeyhtiössä on näin ollen päättynyt jakautumisen kautta.

Carola Erikssonilla on 2. tammikuuta 2016 alkaen määräysvalta Rafael Investering Ab:ssa. Carola Eriksson omistaa yksityisesti 1,06 prosenttia ja Rafael Investering Ab 8,79 prosenttia, eli yhteensä 9,85 prosenttia, kohdeyhtiön osakkeista.

Carita Blomsterlundilla on 2. tammikuuta – 4. tammikuuta 2016 välisenä aikana ollut määräysvalta Ab Rafaelissa (2709567-9). 2. tammikuuta – 4. tammikuuta välisenä aikana Carita Blomsterlund on omistanut yksityisesti 1,09 prosenttia ja Ab Rafael 4,89 prosenttia, eli yhteensä 5,98 prosenttia, kohdeyhtiön osakkeista. Carita Blomsterlundin osakkeenomistus kohdeyhtiössä on 4. tammikuuta 2016 1,04 prosenttia.

Jesper Blomsterlund on 4. tammikuuta 2016 hankkinut 5.000 kohdeyhtiön osaketta ja hänellä on 4. tammikuuta 2016 lähtien määräysvalta Ab Rafaelissa (2709567-9). Jesper Blomsterlund omistaa hankinnan jälkeen 0,12 prosenttia yksityisesti ja Ab Rafael 4,89 prosenttia, eli yhteensä 5,01 prosenttia, kohdeyhtiön osakkeista.

Viking Line Abp:n osakekanta koostuu yhteensä 10 800 000 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Toimitusjohtaja