Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

10. helmikuuta 2016

Viking Line Abp on tänään 10. helmikuuta 2016 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen.

Kohdeyhtiö: Viking Line Abp (Y-tunnus 0144983-8)
Ilmoitusvelvolliset: Rafael Investering Ab (Y-tunnus 2709570-8) ja Carola Eriksson.
Ilmoituksien perusteet: Osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta tai luovutus

Carola Eriksson on 10. helmikuuta 2016 myynyt kaikki yksityisesti omistamansa osakkeet.

Rafael Investering Ab on 10. helmikuuta 2016 ostanut 130 879 osaketta kohdeyhtiössä, ja yhtiö omistaa täten 1 080 100 osaketta eli 10,0 prosenttia kohdeyhtiön osakkeista ja äänistä. Carola Erikssonilla on määräysvalta Rafael Investering Ab:ssa.

Viking Line Abp:n osakekanta koostuu yhteensä 10 800 000 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

VIKING LINE ABP

Andreas Remmer
Varatoimitusjohtaja