Viking Line Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2016

20. huhtikuuta 2016

Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 20. huhtikuuta 2016 kello 12.00 Maarianhaminassa. Kokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen, että osinkona jaetaan 0,95 euroa osakkeelta tilikaudelta 1.1–31.12.2015. Osingonjaon täsmäytyspäivä on perjantaina 22. huhtikuuta 2016 ja osingon maksupäivä on perjantaina 29.huhtikuuta 2016. Kokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiön nykyinen hallitus valittiin uudelleen ja se on täten seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraava: Ben Lundqvist (puheenjohtaja), Nils-Erik Eklund, Trygve Eriksson, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist sekä Lars G. Nordström. Varajäsenet ovat Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist ja Johnny Rosenholm.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Ylva Eriksson ja uudeksi tilintarkastajaksi KHT Petter Lindeman sekä varatilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Maarianhamina 20. huhtikuuta 2016

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Toimitusjohtaja