Viking Linen vuosikertomus toimintavuodelta 1.1-31.12.2015 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

9. maaliskuuta 2016

Viking Line Abp:n vuosikertomus toimintavuodelta 2015 on julkaistu yhtiön kotisivulla http://www.vikingline.com/fi/Sijoittajat-ja-konserni/Sijoittajat/Taloudelliset-raportit/2015/ sekä tämän tiedotteen liitteenä. Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä yhtiön pääkonttorissa 14. maaliskuuta 2016 alkaen. Painettu vuosikertomus lähetetään myös postitse yhtiön osakkeenomistajille.

Myös Viking Line Abp:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä yllä mainitulta toimintavuodelta on tänään julkaistu yhtiön kotisivulla http://www.vikingline.com/fi/Sijoittajat-ja-konserni/Sijoittajat/Hallinnointi/Selvitys-hallinto--ja-ohjausjarjestelmasta/ sekä tämän tiedotteen liitteenä.

VIKING LINE ABP

Andreas Remmer
Varatoimitusjohtaja