Muuttuneet tulosnäkymät koko toimintavuodelle 2017

10. marraskuuta 2017

Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella merkitsee edelleen painetta sekä hintoihin että volyymeihin, millä on negatiivinen vaikutus matkustajakohtaiseen tuottoon. Polttoaineen hintatason odotetaan edelleen olevan korkeampi verrattuna vuoteen 2016. Suomen vuoden 2017 palautuslainsäädäntöä koskeva odotettu oikaisu on viivästynyt ja on epävarmaa tuleeko se toteutumaan niin, että se vaikuttaa konsernin tulokseen 2017. Kokonaisuutena hallitus arvioi, että vuoden 2017 liiketulos tulee heikentymään verrattuna vuoden 2016 liiketulokseen. Hallituksen aiempi arvio oli, että liiketulos olisi vuoden 2016 liiketuloksen tasolla.


VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Toimitusjohtaja