Viking Line Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2017

20. huhtikuuta 2017

Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 20. huhtikuuta 2017 kello 12.00 Maarianhaminassa. Kokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen, että osinkona jaetaan 0,40 euroa osakkeelta tilikaudelta 1.1.–31.12.2016. Osingonjaon täsmäytyspäivä on maanantaina 24. huhtikuuta 2017 ja osingon maksupäivä on tiistaina 2. toukokuuta 2017. Kokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Uudeksi varsinaiseksi hallituksen jäseneksi valittiin Peter Wiklöf. Wiklöf tulee Trygve Erikssonin sijalle tämän kieltäydyttyä uudelleenvalinnasta. Muut yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet valittiin uudelleen ja yhtiön hallitus on täten seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti seuraava: Ben Lundqvist (puheenjohtaja), Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist, Lars G. Nordström sekä Peter Wiklöf. Varajäsenet ovat Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist ja Johnny Rosenholm.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Ylva Eriksson ja KHT Petter Lindeman sekä varatilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.


VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Toimitusjohtaja