Viking Linen vuosikertomus toimintavuodelta 1.1.–31.12.2016 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

15. maaliskuuta 2017

Viking Line Abp:n vuosikertomus toimintavuodelta 2016 on julkaistu yhtiön kotisivulla http://www.vikingline.com/fi/sijoittajat/taloudelliset-raportit/ sekä tämän tiedotteen liitteenä. Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä yhtiön pääkonttorissa 15. maaliskuuta 2017 alkaen. Painettu vuosikertomus lähetetään myös postitse yhtiön osakkeenomistajille.

Myös Viking Line Abp:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on tänään julkaistu yhtiön kotisivulla http://www.vikingline.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/selvitys-hallinto-ja-ohjausjarjestelmasta/ sekä tämän tiedotteen liitteenä.


VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Toimitusjohtaja