Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

20. kesäkuuta 2019

Viking Line Abp on vastaanottanut 19.6.2019 Maelir AB:ltä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Maelir AB:n omistusosuus on noussut yli 15 prosentin rajan Viking Line Abpn osakkeista ja äänimäärästä 19.6.2019.
Maelir AB:llä on ilmoituksen päivänä 1.916.831 osaketta.

Maelir AB:n omistusosuus ilmoituksen mukaan:

VIK1V                                  Osakkeiden            %osakkeista               Viking Line Abp:n
ISIN: FI0009005250            lukumäärä               ja äänistä                   osakkeiden ja äänten yhteismäärä 
 
Osuus liputusrajan          
saavuttamisen tai 
rikkoutumisen jälkeen          1 916 831                17,75 %                     10 800 000


Viking Line Abp:n osakepääoma koostuu 10 800 000 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni.


VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Toimitusjohtaja