Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

20. kesäkuuta 2019

Viking Line Abp on vastaanottanut 19.6.2019 Jesper Blomsterlundilta arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Jesper Blomsterlundin ja hänen määräysvaltayhtiönsä Ab Rafael:n ja Rafaels Export Ab:n omistusosuus on alittanut 5 prosentin rajan Viking Line Abp:n osakkeista ja äänimäärästä 19.6.2019.

Jesper Blomsterlundilla on ilmoituksen päivänä 1 050 osaketta.

Jesper Blomsterlundin omistusosuus ilmoituksen mukaan:

VIK1V                                  Osakkeiden            %osakkeista               Viking Line Abp:n
ISIN: FI0009005250            lukumäärä               ja äänistä                   osakkeiden ja äänten yhteismäärä 
 
Osuus liputusrajan          
saavuttamisen tai 
rikkoutumisen jälkeen          1 050                      0 %                             10 800 000
 
Edellisessä                    
liputusilmoituksessa
Ilmoitettu osuus                   541 923                  5,01 %                         10 800 000 
 
 
Viking Line Abp:n osakepääoma koostuu 10.800.000 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Toimitusjohtaja