Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

20. kesäkuuta 2019

Viking Line Abp on vastaanottanut 19.6.2019 Rafael Investering Ab:ltä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Rafael Investering Ab:n omistusosuus on alittanut 5 prosentin rajan Viking Line Abp:n osakkeista ja äänimäärästä 19.6.2019.

Rafael Investering Ab:lla on ilmoituksen päivänä 0 osaketta.

Rafael Investering Ab:n omistusosuus ilmoituksen mukaan:

VIK1V                                  Osakkeiden            %osakkeista               Viking Line Abp:n
ISIN: FI0009005250            lukumäärä               ja äänistä                   osakkeiden ja äänten yhteismäärä 
 
Osuus liputusrajan          
saavuttamisen tai 
rikkoutumisen jälkeen          0                             0 %                             10 800 000
 
Edellisessä                    
liputusilmoituksessa
Ilmoitettu osuus                   1 080 100               10 %                           10 800 000
 
Viking Line Abp:n osakepääoma koostuu 10 800 000 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni.


VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Toimitusjohtaja