Viking Line Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2019

25. huhtikuuta 2019

Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 25. huhtikuuta 2019 kello 12.00 Maarianhaminassa. Kokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen, että osinkona jaetaan 0,20 euroa osakkeelta tilikaudelta 1.1.–31.12.2018. Osingonjaon täsmäytyspäivä on maanantaina 29. huhtikuuta 2019 ja osingon maksupäivä on tiistaina 7.toukokuuta 2019. Kokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan.

Yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet valittiin uudelleen ja yhtiön hallitus on täten seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti seuraava: Ben Lundqvist (puheenjohtaja), Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist, Lars G. Nordström sekä Peter Wiklöf. Varajäsenet ovat Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist ja Johnny Rosenholm.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Ylva Eriksson ja KHT Petter Lindeman sekä varatilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Toimitusjohtaja