Viisivuotiskatsaus

Konserni 2016 2017 2018 2019 2020
Liikevaihto, Meur 510,5 513,6 497,8 496,4 188,8
Liiketulos, Meur 13,7 10,0 9,3 17,4 -49,3
– % liikevaihdosta 2,7 % 2,0 % 1,9 % 3,5 % -26,1 %
Tulos ennen veroja, Meur 9,6 6,6 6,5 13,6 -52,9
– % liikevaihdosta 1,9 % 1,3 % 1,3 % 2,7 % -28,0 %
           
Oman pääoman tuotto (ROE) 3,6 % 2,4 % 2,4 % 4,7 % -19,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 3,6 % 2,9 % 2,9 % 4,8 % -13,8 %
Omavaraisuusaste 44,1 % 46,2 % 49,4 % 50,7 % 46,4 %
Nettovelkaantumisaste (gearing) 35,5 % 36,9 % 28,3 % 28,1 % 62,7 %
           
Bruttoinvestoinnit, Meur 15,8 34,7 15,9 29,9 15,0
– % liikevaihdosta 3,1 % 6,8 % 3,2 % 6,0 % 7,9 %
           
Henkilöstö keskimäärin 2 742 2 746 2 671 2 632 1 640
– mistä merihenkilöstö 2 082 2 086 2 037 2 038 1 243
– mistä maissa oleva henkilöstö 660 660 634 594 397
           
Palkat, Meur 123,6 123,5 121,9 122,2 79,6
           

Oman pääoman tuotto (ROE), % =
(Tulos ennen veroja - tuloverot) / Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus (keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % =
(Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) / (Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo))

Omavaraisuusaste, % = 
Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste (gearing), % =
(Korolliset velat - rahavarat) / Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus