Viisivuotiskatsaus

Konserni 2014 2015 2016 2017 2018
Liikevaihto, Meur 518,3 521,6 510,5 513,6 497,8
Liiketulos, Meur 13,7 26,4 13,7 10,0 9,3
– % liikevaihdosta 2,6 % 5,1 % 2,7 % 2,0 % 1,9 %
Tulos ennen veroja, Meur 32,3 23,2 9,6 6,6 6,5
– % liikevaihdosta 6,2 % 4,4 % 1,9 % 1,3 % 1,3 %
           
Oman pääoman tuotto (ROE) 15,2 % 8,5 % 3,6 % 2,4 % 2,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 9,1 % 6,8 % 3,6 % 2,9 % 2,9 %
Omavaraisuusaste 40,0 % 42,8 % 44,1 % 46,2 % 49,4 %
Nettovelkaantumisaste (gearing) 56,2 % 38,5 % 35,5 % 36,9 % 28,3 %
           
Bruttoinvestoinnit, Meur 7,2 10,0 15,8 34,7 15,9
– % liikevaihdosta 1,4 % 1,9 % 3,1 % 6,8 % 3,2 %
           
Henkilöstö keskimäärin 2 797 2 735 2 742 2 746 2 671
– mistä merihenkilöstö 2 133 2 066 2 082 2 086 2 037
– mistä maissa oleva henkilöstö 664 669 660 660 634
           
Palkat, Meur 125,6 122,7 123,6 123,5 121,9
           

Oman pääoman tuotto (ROE), % =
(Tulos ennen veroja - tuloverot) / Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus (keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % =
(Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) / (Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo))

Omavaraisuusaste, % = 
Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste (gearing), % =
(Korolliset velat - rahavarat) / Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus