Viisivuotiskatsaus

Konserni 2013 2014 2015 2016 2017
Liikevaihto, Meur 549,4 527,4 530,5 519,6 522,7
Liiketulos, Meur 34,7 13,7 26,4 13,7 10,0
– % liikevaihdosta 6,3 % 2,6 % 5,0 % 2,6 % 1,9 %
Tulos ennen veroja, Meur 27,7 32,3 23,2 9,6 6,6
– % liikevaihdosta 5,0 % 6,1 % 4,4 % 1,8 % 1,3 %
           
Oman pääoman tuotto (ROE) 15,6 % 15,2 % 8,5 % 3,6 % 2,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 10,4 % 9,1 % 6,8 % 3,6 % 2,9 %
Omavaraisuusaste 35,6 % 40,0 % 42,8 % 44,1 % 46,2 %
Nettovelkaantumisaste (gearing) 74,1 % 56,2 % 38,5 % 35,5 % 36,9 %
           
Bruttoinvestoinnit, Meur 172,3 7,2 10,0 15,8 34,7
– % liikevaihdosta 31,4 % 1,4 % 1,9 % 3,0 % 6,6 %
           
Henkilöstö keskimäärin 3 104 2 797 2 735 2 742 2 746
– mistä merihenkilöstö 2 407 2 133 2 066 2 082 2 086
– mistä maissa oleva henkilöstö 697 664 669 660 660
           
Palkat, Meur 135,5 125,6 122,7 123,6 123,5
           

Oman pääoman tuotto (ROE), % =
(Tulos ennen veroja - tuloverot) / Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus (keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % =
(Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) / (Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo))

Omavaraisuusaste, % = 
Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste (gearing), % =
(Korolliset velat - rahavarat) / Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus