Viisivuotiskatsaus

Konserni 2012 2013 2014 2015 2016
Liikevaihto, Meur 516,1 549,4 527,4 530,5 519,6
Liiketulos, Meur 2,4 34,7 13,7 26,4 13,7
– % liikevaihdosta 0,5 % 6,3 % 2,6 % 5,0 % 2,6 %
Tulos ennen veroja, Meur 1,6 27,7 32,3 23,2 9,6
– % liikevaihdosta 0,3 % 5,0 % 6,1 % 4,4 % 1,8 %
           
Oman pääoman tuotto (ROE) 0,6 % 15,6 % 15,2 % 8,5 % 3,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 1,3 % 10,4 % 9,1 % 6,8 % 3,6 %
Omavaraisuusaste 46,2 % 35,6 % 40,0 % 42,8 % 44,1 %
Nettovelkaantumisaste (gearing) 22,5 % 74,1 % 56,2 % 38,5 % 35,5 %
           
Bruttoinvestoinnit, Meur 49,7 172,3 7,2 10,0 15,8
– % liikevaihdosta 9,6 % 31,4 % 1,4 % 1,9 % 3,0 %
           
Henkilöstö keskimäärin 3 014 3 104 2 797 2 735 2 742
– mistä merihenkilöstö 2 299 2 407 2 133 2 066 2 084
– mistä maissa oleva henkilöstö 715 697 664 669 658
           
Palkat, Meur 128,2 135,5 125,6 122,7 123,6
           

Oman pääoman tuotto (ROE), % =
(Tulos ennen veroja - tuloverot) / Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus (keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % =
(Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) / (Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo))

Omavaraisuusaste, % = 
Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste (gearing), % =
(Korolliset velat - rahavarat) / Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus