Turvallisuusjärjestelyt satamissa

ISPS eli International Ship and Port Facility Security Code.

Liikenteeseen se vaikuttaa seuraavasti:

Turvallisuustaso 1 Normaalitilanne

  • Satama-alueet aidataan (Secured Area). Tälle alueelle pääsevat ainoastaan varatut ajoneuvot, joiden mukana seuraa hyväksyttävä lastidokumentointi , mistä käy ilmi vastaanottaja, lähettäjä, kokonaispaino ja tavaran laatu sekä vaarallisten aineiden asiakirjat mikäli niitä on kuljetusyksikössä.
  • Kaikki laivattavat yksiköt tulee varata etukäteen.
  • Odotusautojen on odotettava satama-alueen (Secured Area) ulkopuolella tai tehtävä varaus lähtöselvityksessä.
  • Määräsatamassa yksikön on mahdollisimman nopeasti poistuttava turva-alueelta (Secured Area)
  • Tarkastuksia tulevat suorittamaan ne viranomaiset, jotka valmisteilla olevan lain puitteissa ovat vastuussa ISPS koodin täytäntöönpanosta.

Turvallisuustaso 2 Suurempi valmius

  • Yksityiskohtainen tavaradokumentointi, josta ilmenee lähettäjä, vastaanottaja, kokonaispaino, tavaran laatu ja kollimäärä.
  • Kuljettajan tulee vahvistaa henkilöllisyytensä sekä yhteenkuuluvuutensa edustamaansa kuljetusyritykseen riippumatta siitä seuraako hän yksikön mukana vai ei.
  • Yksikön tulee olla satamassa vähintään kaksi tuntia ennen lähtöä.

Turvallisuustaso 3

  • Turvallisuustaso 3 astuu voimaan vaaran uhatessa ja lastin käsittely tapahtuu tällöin viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

ISPS koodi on voimassa kansainvälisesti. Sen taustalla on IMO (International Maritime Organisation), joka toimii YK:n alaisuudessa. Koodin sääntöjen tarkoituksena on lisätä turvallisuutta satamissa ja laivoilla.