Lainsäädäntö ja raportointi

Lähtökohtana ympäristötyöllemme ovat kansainväliset sopimukset ja kansallinen lainsäädäntö. Olemme pitkäjänteisellä ja aktiivisella toiminnallamme kehittäneet ympäristötyötä, joka ulottuu laajemmalle kuin mitä määräykset edellyttävät.

 

Konsernin pääkonttori, tytäryhtiö Viking Line Buss Ab sekä kaikki alukset ovat ympäristösertifioituja ISO 14001 -standardin mukaisesti. Tämän lisäksi yrityksemme organisaatio ja kaikki alukset on sertifioitu ISM-koodin mukaisiksi (International Safety Management, vaatimuksia turvallisuusorganisaatiosta ja saastuttamisen ehkäisemisestä).

Ympäristönsuojelussa kattavin kansainvälinen yleissopimus on MARPOL 73/78 (The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships), jonka on laatinut YK:n alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO (International Maritime Organization).

Sisäiset ja ulkoiset tarkastukset

Säännöllisillä sisäisillä ja ulkoisilla tarkastuksilla varmistetaan, että täyttämme ympäristösertifioinnin vaatimukset.

Luokituslaitos DNV GL suorittaa vuosittain ulkoisia tarkastuksia, joiden kohteena on varustamon ympäristöjohtamisjärjestelmä ja joiden päämääränä on todentaa, että asetettuja tavoitteita noudatetaan. Suomen, Ruotsin ja Viron merenkulun valvontaviranomaiset tarkastavat lisäksi säännöllisesti ISM-koodin alaisia ympäristö- ja turvallisuustoimintoja.