Sisäiset ja ulkoiset tarkastukset

Säännöllisillä ulkoisilla ja sisäisillä tarkastuksilla varmistetaan että Viking Line täyttää ympäristösertifioinnin vaatimukset.

Luokituslaitos DNV GL suorittaa vuosittain ulkoisia tarkastuksia, joiden kohteena on varustamon ympäristöjohtamisjärjestelmä ja joiden päämääränä on todentaa, että asetettuja tavoitteita noudatetaan. Suomen, Ruotsin ja Viron merenkulun valvontaviranomaiset tarkastavat lisäksi säännöllisesti ISM koodin alaisia ympäristö- ja turvallisuustoimintoja.