LNG - Nesteytetty maakaasu

Tiesitkö tämän LNG:stä?

  • LNG (Liquified Natural Gas) on maakaasua, joka on jäähdytetty miinus 162 asteeseen, jolloin se on muuttunut kaasusta nesteeksi ja sen tilavuus on pienentynyt 600-kertaisesti.
  • Maakaasu on väritöntä, myrkytöntä ja hajutonta. Sitä käytetään kaupunkikaasuna Helsingissä ja Tukholmassa sekä ajoneuvojen polttoaineena. Ruotsin maanteillä liikkuu yli 50 000 autoa (2015), joiden polttoaineena käytetään biokaasua ja maakaasua.
  • Petrokemian teollisuudessa maakaasu on tärkeä mehupullojen, lelujen, pesuaineiden, muovilattioiden, lääkkeiden jne. valmistuksessa käytettävä raaka-aine. Sitä käytetään myös elintarvike- ja terästeollisuudessa.
  • Maakaasu on fossiilinen polttoaine, joka palaessaan vapauttaa noin 15 prosenttia vähemmän hiilidioksidia kuin öljy. Kaasu palaa puhtaalla liekillä muodostamatta tuhkaa tai nokea. Se on rikitöntä, ja sen typpioksidipäästöt ovat vähäisiä.
  • Nykyisin noin 25 prosenttia Euroopan energiahuollosta hoidetaan maakaasulla. Euroopan komissio nostaa ”Energy Roadmap 2050” -julkaisussa maakaasun esiin ratkaisuna energiantuotannon uudelleen järjestelyihin vuoteen 2050 saakka.
  • Kaasu on suhteellisen vaikeasti syttyvää. Laivoja koskeva säännöstö perustuu siihen, että LNG:n on oltava vähintään yhtä turvallista polttoainetta kuin öljy.
  • M/S Viking Gracen LNG-säiliöt on sijoitettu ulos peräkannelle. Jos kaasu pääsee kosketuksiin ilman kanssa, se kevyempänä nousee ylös ja tuulettuu siten pois. Jäädytetyn kaasun paine säiliöissä ja putkistoissa on hyvin alhainen. Putkissa on kaksoisvaippa, mikä tarkoittaa sitä, ettei kaasua pääse ulos mahdollisen vuodon sattuessa. Lisäksi koko aluksen kattava kaasunilmaisinlaitteisto sulkee järjestelmän mahdollisen vuodon sattuessa.
  • M/S Viking Grace on Itämeren ensimmäinen – ja koko maailman ensimmäinen suuri matkustajalaiva – joka käyttää polttoaineenaan LNG:tä. Ympäristölle koituvien etujen vuoksi on hyvin todennäköistä, että LNG:n käyttö laajenee tulevaisuudessa.