Päästöt ja jätteet

Merkittävä osa ympäristötyötämme on pyrkimys pienentää päästöjä ja ympäristövaikutuksia monin eri tavoin.

Tätä toteutamme:

  • pienentämällä energiankulutusta ja minimoimalla ilmanpäästöjä.
  • huolehtimalla, että aluksistamme ei pääse mereen typpeä, fosforia tai öljyä sisältäviä jäte- eikä pilssivesiä.
  • kuljettamalla kaiken aluksillamme syntyvän jätteen maihin kierrätettäväksi, uusiokäytettäväksi, poltettavaksi, kaatopaikalla käsiteltäväksi, kompostoitavaksi tai muulla tavoin loppukäsiteltäväksi.
  • kieltämällä myrkylliset pohjamaalit aluksissamme.

Kierrätys

Materiaalien kierrätys säästää huomattavasti ympäristöä – lisääntyneen kierrätyksen myötä vähennämme vaikutustamme ilmastoon. Materiaalien kierrätys vaatii paljon vähemmän energiaa kuin uuden saaminen luonnosta. Kiertokulku on hyödyksi ilmastolle. Lisätietoa kierrätyksestä voit lukea täältä.

Laivoilta on vuonna 2020 kierrätetty

143 tonnia lasipakkauksia. Kun kierrätettyä lasia sulatetaan uudeksi lasiksi, käytetään 20 prosenttia vähemmän energiaa verrattuna siihen, että käytetään raaka-aineina hiekkaa,
soodaa ja kalkkia. Lasipakkauksia voidaan kierrättää rajattomasti laadun kärsimättä.

84 tonnia metallijätettä. Esimerkiksi säilykepurkkeihin käytettävän teräksen kierrätys säästää 75 prosenttia energiaa rautamalmin tuotantoon verrattuna.

226 tonnia paperia ja pahvia. Paperi- ja pahvipakkausten kierrätyksen myötä tarve uusien puiden kaatoon vähenee. Tonni kierrätyspaperia vastaa suunnilleen 14 puuta. Paperia voidaan kierrättää noin seitsemän kertaa.