Päästöt ja jätteet

Merkittävä osa ympäristötyötämme on pyrkimys pienentää päästöjä ja ympäristövaikutuksia monin eri tavoin.

Tätä toteutamme:

  • pienentämällä energiankulutusta ja minimoimalla ilmanpäästöjä.
  • huolehtimalla, että aluksistamme ei pääse mereen typpeä, fosforia tai öljyä sisältäviä jäte- eikä pilssivesiä.
  • kuljettamalla kaiken aluksillamme syntyvän jätteen maihin kierrätettäväksi, uusiokäytettäväksi, poltettavaksi, kaatopaikalla käsiteltäväksi, kompostoitavaksi tai muulla tavoin loppukäsiteltäväksi.
  • kieltämällä myrkylliset pohjamaalit aluksissamme.

Kierrätys

Materiaalien kierrätys säästää huomattavasti ympäristöä – lisääntyneen kierrätyksen myötä vähennämme vaikutustamme ilmastoon. Materiaalien kierrätys vaatii paljon vähemmän energiaa kuin uuden saaminen luonnosta. Kiertokulku on hyödyksi ilmastolle. Lisätietoa kierrätyksestä voit lukea täältä

recycled-from-our-ships-2018_fi_812x501.jpg