Päästöt ja jätteet

Merkittävä osa ympäristötyötämme on pyrkimys pienentää päästöjä ja ympäristövaikutuksia monin eri tavoin.

Tätä toteutamme:

 • pienentämällä energiankulutusta ja minimoimalla ilmanpäästöjä.
 • huolehtimalla, että aluksistamme ei pääse mereen typpeä, fosforia tai öljyä sisältäviä jäte- eikä pilssivesiä.
 • kuljettamalla kaiken aluksillamme syntyvän jätteen maihin kierrätettäväksi, uusiokäytettäväksi, poltettavaksi, kaatopaikalla käsiteltäväksi, kompostoitavaksi tai muulla tavoin loppukäsiteltäväksi.
 • kieltämällä myrkylliset pohjamaalit aluksissamme.

Kierrätys

Materiaalien kierrätys säästää huomattavasti ympäristöä – lisääntyneen kierrätyksen myötä vähennämme vaikutustamme ilmastoon. Materiaalien kierrätys vaatii paljon vähemmän energiaa kuin uuden saaminen luonnosta. Kiertokulku on hyödyksi ilmastolle. Lisätietoa kierrätyksestä voit lukea täältä.

Kohti päästötavoitetta

Kansainvälisenä tavoitteena on vähentää merenkulun hiilidioksidipäästöjä 40 % vuoteen 2030 mennessä. Viking Line on hyvässä kurssissa kohti tätä tavoitetta! Vuodesta 2008 laivojemme päästöt ovat pienentyneet 30 % jokaista matkattua merimailia kohti. Tulos on yhdistelmä investointeja ja teknisiä ratkaisuja:

 • Uusien laivojen kohdalla on panostettu LNG-tekniikkaan.*
 • Valaistuksessa on siirrytty energiatehokkaisiin LED:eihin.
 • Ilmastointia ja lämmitystä säädellään tarvepohjaisesti.
 • Aikataulut ja reitit suunnitellaan polttoainetehokkaasti.
 • Teknisiä parannuksia tehdään jatkuvasti, niin laivojen konehuoneissa kuin yleisissä tiloissa.

*LNG on nesteytettyä maakaasua, joka on täysin rikitön polttoaine ja jolla saavutetaan 15–25 % pienemmät kasvihuonepäästöt.

Ruokahävikki väheni pandemian aikana

Vuonna 2019 onnistuimme Mariellalla vähentämään ruokahävikkiä kokonaista 40 prosenttia. Pandemian aikana otimme käyttöön uusia keinoja hävikin vähentämiseksi. Ne osoittautuivat toimiviksi!

 • Buffetin valikoimaa supistettiin, laadusta tinkimättä. Näin ruoan valmistuksesta syntyy vähemmän hävikkiä.
 • Buffetin lämpimät ruokalajit ja jälkiruoat laitettiin esille à la carte -ravintoloista tuttuun tapaan, valmiina annoksina. Silloin lautastiskiäkin syntyy vähemmän. 
 • Meriaamiaisella henkilökunta annosteli lämpimät ruoat asiakkaan lautaselle.
 • Premium-aamiaista kehitettiin niin, että asiakas tilaa haluamansa lämpimät ruoat ja saa ne à la carten tapaan pöytään tarjoiltuna.
 • Ravintoloiden aukioloon ja ruokailuaikoihin kiinnitettiin enemmän huomiota. Näin ruokaa voidaan valmistaa ja laittaa esille juuri sopiva määrä.
 • Lisäsimme yhteistyötä paikallisten tuottajien kanssa. Kun toimitusmatkat lyhenevät, säilyvät raaka-aineet korkealaatuisina ja syntyy vähemmän hävikkiä.

Laivoilta on vuonna 2020 kierrätetty

143 tonnia lasipakkauksia. Kun kierrätettyä lasia sulatetaan uudeksi lasiksi, käytetään 20 prosenttia vähemmän energiaa verrattuna siihen, että käytetään raaka-aineina hiekkaa,
soodaa ja kalkkia. Lasipakkauksia voidaan kierrättää rajattomasti laadun kärsimättä.

84 tonnia metallijätettä. Esimerkiksi säilykepurkkeihin käytettävän teräksen kierrätys säästää 75 prosenttia energiaa rautamalmin tuotantoon verrattuna.

226 tonnia paperia ja pahvia. Paperi- ja pahvipakkausten kierrätyksen myötä tarve uusien puiden kaatoon vähenee. Tonni kierrätyspaperia vastaa suunnilleen 14 puuta. Paperia voidaan kierrättää noin seitsemän kertaa.