Energian kulutus ja ilmanpäästöjen minimointi

M/S Viking Grace käyttää polttoaineenaan täysin rikitöntä, nestemäistä maakaasua (Liquefied Natural Gas, LNG). Kaikki muut aluksemme käyttävät rikkidirektiivien mukaista, alle 0,1 painoprosenttia rikkiä sisältävää dieselöljyä.

Käytössämme on sisäinen ohjelma pakokaasupäästöjen vähentämiseksi. Ohjelman puitteissa alustemme käyttöhenkilökunta ja varustamomme tekninen osasto työstävät keinoja operoida aluksiamme polttoainetaloudellisesti.

M/S Mariella ja M/S Gabriella saavat sähkönsä maista ollessaan päivän satamassa Helsingissä ja Tukholmassa. Maasähkön käyttö satama-aikana vähentää sekä päästöjä ilmaan että moottorien aiheuttamaa melua satama-alueella.

Olemme panostaneet typpioksidipäästöjen vähentämiseen. Kahdessa aluksessamme käytetään erilaisia päästöjä vähentäviä teknisiä ratkaisuja. M/S Viking Cinderellaan on asennettu katalysaattorit ja M/S Mariellaan Humid Air Motor -tekniikka (HAM). 

Humid Air Motor (HAM)

HAM on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen menetelmä, joka vähentää typpioksidipäästöjä laskemalla moottoreiden palamislämpötilaa. Lämpötilaa lasketaan lisäämällä palamisprosessiin höyrystettyä merivettä.

Selective catalytic reduction (SCR)

SCR on prosessi, jossa typpioksidit muuttuvat puhtaaksi typpikaasuksi ja vesihöyryksi. Alusten katalysaattoreissa käytetään normaalisti lisäaineena nestemäistä ureaa (urean kulutus noin 15 g / kWh).


Maailmalla uniikki ja ympäristöpioneeri

M/S Viking Grace käyttää polttoaineenaan nestemäistä maakaasua, LNG:tä, ja sillä on käytössä uusi energiakierrätysjärjestelmä, joka muuntaa aluksen moottoreista hukkaan menevästä lämmöstä puhdasta ja päästötöntä sähköä.