Kierrätys

Materiaalin kierrätys auttaa säästämään ympäristöä, ja se onkin meille yksi tärkeä keino kestävän kehityksen edistämiseksi.

Vuonna 2018 Viking XPRS:ltä, Viking Gracelta ja Mariellalta on viety maihin biokaasutuotantoon 1 314 tonnia ruoanjätteitä, mistä saadaan 98 550 kuutiometriä biokaasua, mikä vastaa 111 300 litraa bensiiniä. Biokaasutuotanto ei lisää ilmakehän hiilidioksidimäärää eikä pahenna kasvihuoneilmiötä. Tämän takia biokaasua kutsutaan hiilidioksidineutraaliksi.

Vuodesta 2014 alkaen lähes 85 000 kg kokolattiamattoja on palautettu varustamon aluksilta mattovalmistaja Dessolle. Hollantilainen mattovalmistaja on lanseerannut yritysasiakkailleen mullistavan projektin käytettyjen mattojen uudelleenkäyttämiseksi. Matot kerätään niiden elinkaaren lopussa ja käytetään uusien mattojen raaka-aineena. Tämän kierrätyksen ja uusien valmistusmenetelmien avulla toiminnassa päästään lähelle suljettua kiertoa.

Kesästä 2016 alkaen aluksilla on kerätty 24 000 kg pakkausmuovia, joka on käytetty uudelleen laivan myymälöiden muovikassien valmistukseen.

Avainlukuja

VIKING LINEN ALUKSET 2018 2017 2016
Volyymit      
Matkustajia 6 411 537 6 881 149 6 502 191
Henkilöautoja 704 799 762 253 682 194
Rahtiyksikköä 128 549 127 668 131 918
Kokonaismatka (tkm) 1 140 1 135 1 130
Resurssikulutus
Öljy (tonnia) 76 460 77 676 79 709
Voiteluöljy (m³) 737 747 648
Urea (m³) 291 289 446
Makea vesi (m³) 318 629 324 874 327 059
LNG (tonnia) 14 776 15 172 14 960
Päästöt (tonnia)
Typpioksidit (NOx) 3 100 3 175 3 230
Rikkioksidit (SOx) 72 73 75
Hiilidioksidit (CO2) 284 400 287 204 289 508
Jätteet (tonnia)
Poltettava kiinteä jäte 2 956 3 025 2 959
Kaatopaikkajäte 98 165 143
Kierrätettävä jäte 1 317 1 434 1 491
Biojäte 1 314 1 141 1 022
Ongelmajäte 77 55 55
Jätevedet maihin (m³)   
Harmaa- ja mustavesi 286 836 293 576 292 528
Pilssivesi 8 520 8 349 7 795
       
Jäteöljy (m³) 1 402 1 775 1 943

Viking FSTR, joka vuokrattiin 10.4.–16.10.2017 välisenä aikana, ei sisälly ylläoleviin lukuihin.

VIKING LINE BUSS AB 2018 2017 2016
Ajetut kilometrit 793 385 787 475 781 892
Kulutettu määrä dieseliä (litraa) 250 759 247 441 247 152
Vedenkulutus (m³) 345 351 377
Bussitallin sähkönkulutus (kWh) 63 712 60 038 61 756