Kierrätys

Materiaalin kierrätys auttaa säästämään ympäristöä, ja se onkin meille yksi tärkeä keino kestävän kehityksen edistämiseksi.

Vuonna 2020 Viking XPRS:ltä, Viking Gracelta ja Mariellalta on viety maihin biokaasutuotantoon 470 tonnia ruoanjätteitä, mistä saadaan 35 230 kuutiometriä biokaasua, mikä vastaa 39 800 litraa bensiiniä. Biokaasutuotanto ei lisää ilmakehän hiilidioksidimäärää eikä pahenna kasvihuoneilmiötä. Tämän takia biokaasua kutsutaan hiilidioksidineutraaliksi.

Vuodesta 2014 alkaen lähes 93 000 kg kokolattiamattoja on palautettu varustamon aluksilta mattovalmistaja Tarkettille. Ranskalainen mattovalmistaja on lanseerannut yritysasiakkailleen mullistavan projektin käytettyjen mattojen uudelleenkäyttämiseksi. Matot kerätään niiden elinkaaren lopussa ja käytetään uusien mattojen raaka-aineena. Tämän kierrätyksen ja uusien valmistusmenetelmien avulla toiminnassa päästään lähelle suljettua kiertoa.

Kesästä 2016 alkaen aluksilla on kerätty 32 000 kg pakkausmuovia, joka on käytetty uudelleen laivan myymälöiden muovikassien valmistukseen.

Avainlukuja

VIKING LINEN ALUKSET 2020 2019 2018
Volyymit      
Matkustajia 1 927 302 6 300 480 6 411 537
Henkilöautoja 356 809 714 006 704 799
Rahtiyksikköä 125 693 133 940 128 549
Kokonaismatka (tkm) 802 1 159 1 140

Resurssikulutus

Öljy (tonnia) 51 698 76 210 76 460
Voiteluöljy (m³) 398 737 737
Urea (m³) 240* 240* 291
Makea vesi (m³) 125 663 309 922 318 629
LNG (tonnia) 14 609 15 058 14 776
Päästöt (tonnia)
Typpioksidit (NOx) 2 532** 3 413** 3 100
Rikkioksidit (SOx) 93** 137** 72
Hiilidioksidit (CO2) 203 074 281 562 284 400
Jätteet (tonnia)
Poltettava kiinteä jäte 1 065 2 948 2 956
Kaatopaikkajäte 67 125 98
Kierrätettävä jäte 464 1 396 1 317
Biojäte 470 1 199 1 314
Ongelmajäte 36 41 77
Jätevedet maihin (m³)   
Harmaa- ja mustavesi 120 717 280 576 286 836
Pilssivesi 7 148 9 725 8 520
       
Jäteöljy (m³) 977 1 462 1 402

* Ilmoitettu tonneina
** Laskentamalli muutettu: The Shipping KPI Standard V3.0.

VIKING LINE BUSS AB 2020 2019 2018
Ajetut kilometrit 681 084 786 943 793 385
Kulutettu määrä dieseliä (litraa) 196 870 244 916 250 759
Vedenkulutus (m³) 325 328 345
Bussitallin sähkönkulutus (kWh) 67 935 64 537 63 712