Kierrätys

Materiaalin kierrätys auttaa säästämään ympäristöä, ja se onkin meille yksi tärkeä keino kestävän kehityksen edistämiseksi.

Vuonna 2016 Viking XPRS:ltä, Viking Gracelta ja Mariellalta on viety maihin biokaasutuotantoon 1 022 tonnia ruoanjätteitä, mistä saadaan 77 000 kuutiometriä biokaasua, mikä vastaa 87 000 litraa bensiiniä. Biokaasutuotanto ei lisää ilmakehän hiilidioksidimäärää eikä pahenna kasvihuoneilmiötä. Tämän takia biokaasua kutsutaan hiilidioksidineutraaliksi.

Olemme vuodesta 2014 alkaen tehneet yhteistyötä kierrätyksen parissa hollantilaisen mattovalmistaja DESSO:n kanssa. DESSO on käynnistänyt edistyksellisen hankkeen yritysasiakkaiden käytössä olleiden mattojen kierrättämiseksi. Matot kerätään niiden käyttöiän lopussa ja muutetaan raaka-aineeksi, jota käytetään uusien mattojen valmistuksessa. Kierrätys ja uudet valmistusmenetelmät edistävät kiertotaloutta ja kestävää kehitystä. Olemme vuodesta 2014 lähtien kierrättäneet yhteensä lähes 30 tonnia kokolattiamattoa.

Avainlukuja

VIKING LINEN ALUKSET 2017 2016 2015
Volyymit      
Matkustajia 6 881 149 6 502 191 6 568 684
Henkilöautoja 762 253 682 194 649 327
Rahtiyksikköä 127 668 131 918 133 163
Kokonaismatka (tkm) 1 135 1 130 1 138
Resurssikulutus
Öljy (tonnia) 77 676 79 709 80 701
Voiteluöljy (m³) 747 648 620
Urea (m³) 289 446 284
Makea vesi (m³) 324 874 327 059 331 736
LNG (tonnia) 15 172 14 960 15 480
Päästöt (tonnia)
Typpioksidit (NOx) 3 175 3 230 3 218
Rikkioksidit (SOx) 73 75 76
Hiilidioksidit (CO2) 287 204 289 508 286 797
Jätteet (tonnia)
Poltettava kiinteä jäte 3 025 2 959 3 138
Kaatopaikkajäte 165 143 158
Kierrätettävä jäte 1 434 1 491 1 565
Biojäte 1 141 1 022 1 042
Ongelmajäte 55 55 67
Jätevedet maihin (m³)   
Harmaa- ja mustavesi 293 576 292 528 294 364
Pilssivesi 8 349 7 795 8 423
       
Jäteöljy (m³) 1 775 1 943 2 506

Viking FSTR, joka vuokrattiin 10.4.–16.10.2017 välisenä aikana, ei sisälly ylläoleviin lukuihin.

VIKING LINE BUSS AB 2017 2016 2015
Ajetut kilometrit 787 475 781 892 790 737
Kulutettu määrä dieseliä (litraa) 247 441 247 152 244 815
Vedenkulutus (m³) 351 377 350
Bussitallin sähkönkulutus (kWh) 60 038 61 756 47 015