Viking Grace

M/S Viking Grace edustaa kokonaan uutta laivasukupolvea, jolle on ominaista moderni muotoilu, tulevaisuuden konseptit, korkeatasoinen palvelu sekä johdonmukainen ympäristöajattelu. 

Ympäristöystävällinen polttoaine

Viking Grace oli kokoluokassaan ensimmäinen nestemäistä, täysin rikitöntä LNG-maakaasua polttoaineenaan käyttävä matkustaja-alus. Lue lisää LNG:stä.

Perinteisiin polttoaineisiin verrattuna aluksen typpi- ja hiukkaspäästöt ovat 85 % ja kasvihuonekaasut 15 % pienemmät. Kaikki IMO:n määrittelemät, lähitulevaisuudessa voimaan tulevat päästövaatimukset täyttyvät LNG:tä käyttämällä.

Moottoreiden ylijäämälämpö käytetään hyväksi satama-aikoina, ja LNG-jäähdytyksen talteenotto käytetään ilmastointiin.

Ympäristöön mukautuva liikennöinti

Aluksen runko on optimoitu hydrodynaamisesti aaltojen muodostumisen minimoimiseksi, mikä on erityisen tärkeää saaristossa liikennöidessä. Viking Gracella on myös korkeat vaatimukset ulkoisen melun eliminoimiseksi, ja alus onkin yksi maailman hiljaisimmista.

Uusi energiakierrätysjärjestelmä

Viking Grace on maailman ensimmäinen alus, jolla on käytössään ruotsalaisen innovaatioyritys Climeonin energiakierrätysjärjestelmä Ocean Marine.

Järjestelmä muuntaa aluksen moottoreista hukkaan menevästä lämmöstä 700 000 kWh puhdasta ja päästötöntä sähköä vuodessa. Sähköä hyödynnetään ensisijaisesti hyttikansilla, muun muassa valaistukseen. 


Vuoden vastuullinen matkailuteko

Viking Gracen roottoripurje voitti Vuoden vastuullinen matkailuteko -palkinnon Finnish Travel Gala 2018 -juhlatilaisuudessa. Perustelut voiton puolesta kuuluivat: Viking Line on vuosien ajan pyrkinyt toiminnassaan päästöjen vähentämiseen. Tuore konkreettinen esimerkki on Viking Grace -laivassa huhtikuussa 2018 käyttöön otettu uudentyyppinen, Suomessa kehitetty roottoripurje. Viking Gracessa käytössä olevan LNG-polttoaineen tavoin, roottoripurje on innovaatio, jonka avulla alus säästää polttoainetta ja vähentää päästöjä. Uudentyyppinen roottoripurje otetaan käyttöön myös Viking Linen uudella, Turku–Tukholma-linjalle tulevalla aluksella.