Ympäristöpolitiikka

Viking Line toimii herkässä meriympäristössä. Tästä syystä varustamo tekee päivittäin töitä Itämeren ja sen arvokkaan saariston säilyttämiseksi myös tuleville sukupolville.

Viking Line on jo pitkään asettanut vaatimuksia ympäristöön enemmän sopeutetusta tekniikasta, toteuttanut polttoaineen säästöohjelmia ja ottanut käyttöön uusia ympäristöön sopeutettuja konsepteja laivoilla. Tarkoituksena on tehdä ympäristötyöstä luonnollinen osa päivittäistä työtä ja sitä tulee alituisesti kehittää. Pitkäjänteisellä ja aktiivisella toiminnallaan  varustamo on kehittänyt ympäristötyön, joka tänä päivänä ulottuu laajemmalle kuin mitä säännökset edellyttävät.

Tärkeänä osana yrityksen ympäristötyötä on jäännöstuotteiden ympäristöystävällinen käsittely. Muina tavoitteina on saastumisen ehkäiseminen ja sen myötä ympäristövaikutusten vähentäminen Itämereen. Tämä saavutetaan vähentämällä päästöjä mereen ja ilmaan ja optimoimalla raaka-aineiden käyttöä. Meidän tulee myös lisätä hyödyntämistä ja kierrätystä vähentääksemme jätteiden määrää. Kaikki jätteet viedään maihin ja jo vuosikymmenten ajan on kaikki jätevedet jätetty satamien kautta kunnallisiin vedenpuhdistamoihin.

Viking Line ottaa aktiivisesti osaa Itämeren pelastustoimiin tukemalla ja tekemällä yhteistyötä eri ympäristöjärjestöjen kanssa.

Toimintamme ottaa tällä tavalla huomioon saariston ja meriympäristön, jonka halki aluksemme kulkevat.

JAN HANSES

Toimitusjohtaja