Fraktklarering


Stockholm

Stadsgården/Tegelvikshamnen

Klareringen öppen (lokal tid):
Mån-Sön: 06.00-11.00, 13.00-17.00, 17.30-20.00

cargo.check-in.sto@vikingline.com

Tel: +46 8 452 4262 (endast fraktärenden)

Hamninformation Stadsgården/Stockholm

 

Helsingfors

Skatudden

Klareringen öppen (lokal tid):
Mån-Lön: 09.00-21.00
Sön: 09.00-20.00

cargo.check-in.hel@vikingline.com

Tel: +358 9 663 412 (endast fraktärenden)

Hamninformation Skatudden/Helsingfors

 


Åbo

Slottshamnen

Klareringen öppen (lokal tid):
Dagligen: 07.00-09.30, 18.30-21.00

cargo.check-in.turku@vikingline.com

Tel: +358 2 333 1371 (endast fraktärenden)

Hamninformation Slottshamnen/Åbo

 

Tallinn

Vanasadam

Klareringen öppen (lokal tid):
Dagligen: 07.00-09.30, 18.30-21.00

cargo.check-in.tal@vikingline.com

Tel: +372 666 3983 (endast fraktärenden)

Hamninformation Vanasadam/Tallinn

 


Kapellskär

Klareringen öppen:
Öppnar två timmar före avgång

cargo.check-in.kap@vikingline.com

Tel: +46 8 50 334 511 (endast fraktärenden)

Hamninformation Kapellskär

 

Mariehamn

Klareringen öppen:
Öppnar en timme före avgång.

cargo.check-in.mar@vikingline.com

Tel: +358 18 26 151 (endast fraktärenden)
+358 18 19 905

Hamninformation Mariehamn

 


Långnäs

Klareringen öppen:
Öppnar 30 min före avgång till Stockholm
Öppnar 1 timme före avgång till Åbo

cargo.check-in.mar@vikingline.com

Tel: +358 18 35 800 (endast fraktärenden)

Hamninformation Långnäs