Lastvikter

För att försäkra oss om riktigheten i vår fraktfakturering är det ytterst viktigt att exakta uppgifter om lasten och dess vikt levereras till våra fraktklareringar. Om ni inte redan i förväg på annat sätt t.ex. med fax levererat dessa uppgifter kräver vi att alla frakthandlingar för varje fraktenhet presenteras i klareringen. Detta är nödvändigt redan p.g.a säkerhetsbestämmelserna (ISPS) och bestämmelserna om farligt gods samt fartygsdokumentationen. Dessutom beräknas flera myndighetsavgifter på lastvikten.

Vi kommer inte framöver att göra korrigeringar och krediteringar i lastvikten till förmån för våra kunder, förutsatt att felet inte uppenbarligen orsakats av oss. Vi önskar att ni ser över era dokumentrutiner så att korrekta frakthandlingar alltid finns till förfogande hos våra fraktklareringar vid klareringstillfället, såsom bestämmelserna förutsätter.