Trafikinformation

OBS! Trafikmeddelandetjänsten visar enbart nyligen uppkomna trafikstörningar, förseningar eller andra avvikelser av force majeure-karaktär. Planerade uppehåll beroende på dockningar, översyner och stilleståndsdagar framgår av turlistan och finns listade nedan.

Changes in timetable

Updated: 2020-04-03 09:01:04

Coronavirusmeddelande 2.4.2020

Information om coronavirussituationen

Säkerheten är alltid högsta prioritet hos Viking Line. Vi har ett nära samarbete med ansvariga myndigheter kring alla säkerhetsrelaterade frågor, så även coronaviruset. Hos Institutet för hälsa och välfärd hittar du den senaste informationen gällande corona i Finland.

I nuläget uppdateras olika länders och EU:s information kontinuerligt med vilka regler som gäller för gränser och inresa. Det är därför varje enskild resenärs eget ansvar att hålla sig uppdaterad på vad som gäller just nu via respektive lands myndigheter.

Påminnelse gällande tillåtna, nödvändiga internationella resor:

Rederiet uppmanar och påminner alla sina resenärer, inkluderande alla nordiska medborgare, att medta åtminstone pass eller nationellt ID-kort (även giltigt som resedokument inom Schengenstaterna) så att rederiets skyldighet att påvisa resenärens kriterier för resa under rådande exceptionella förhållanden underlättas och att resenärernas inrese- och utresekontroller kan genomföras så smidigt som möjligt och utan onödiga dröjsmål.

På grund av begränsningarna i den internationella persontrafiken uppmanas alla resenärer att medta dokument/intyg som bekräftar resans syfte, såväl i incheckningen som vid gränskontrollen.

Hänvisande till transportörens skyldighet att säkerställa våra kunders inresekriterier har rederiet rätt att i avresehamnen stoppa resenärens resa, om förutsättningarna att få resa saknas eller inte kan bevisas.

Gabriella i godstrafik på Helsingfors–Tallinn-rutten 1.4

Gabriella ersätter Viking XPRS på Helsingfors–Tallinn rutten fr.o.m. 1.4 fram till åtminstone 30.4. Fartyget transporterar endast frakt. Gabriellas tidtabell

Betalningsmedel ombord fr.o.m. 25.3.2020

Coronavirusepidemin påverkar även betalningsmedel på våra fartyg, i terminalerna samt i bilincheckningen. Fr.o.m. 25.3.2020 accepteras endast kortbetalningar ombord. Inga kontanter hanteras tillsvidare. Syftet är att minska risken för smittspridning bland resenärer och personal.

Trafikering på rutten Stockholm–Långnäs och Långnäs–Stockholm fr.o.m. 25.3.2020

Finländska gränsmyndigheterna tillåter fr.o.m. 25.3 begränsad persontrafik mellan Långnäs och Stockholm. Det som tillåts är från utlandet till Finland återvändande persontrafik samt den så kallade nödvändiga pendeltrafiken till och från Finland. Mariehamns hamn är tillsvidare stängd för utrikes persontrafik. Fartygen som för tillfället trafikerar på rutten Stockholm-Långnäs och Långnäs-Stockholm är Amorella och Viking Grace.

Se gränsmyndigheternas hemsida vilka reseregler som gäller. Observera att reglerna kan komma att ändra med kort varsel hos myndigheterna.

Vid frågor som relaterar till trafiken besvarar Viking Line på frågor berörande t.ex. tidtabeller, hamnar som trafikeras, vilken typ av trafik som tillåts och på vilket sätt passageraren skall förfara för att kunna styrka sin rätt att resa med Viking Lines fartyg. Specifika frågor gällande undantag, övriga resedokumentskrav och andra inresekrav till Finland, som skall uppfyllas för att inresa till Finland eller utresa därifrån kan tillåtas, bör däremot riktas till myndigheterna.

Helsingfors–Tallinn reguljärtrafik fr.o.m. 22.3.2020

Förfarandena för att passera Schengenområdets inre gränser har klargjorts. Pendeltrafiken mellan Helsingfors och Tallinn avbryts tillsvidare. Fr.o.m. söndag 22.3.2020 kl. 0.00 kan endast arbetstagare i ett permanent anställningsförhållande som arbetar inom en naturlig pendlingsregion vid gränsen mot Sverige eller Norge korsa gränsen.

Persontrafik på Åbo–Stockholm- och Helsingfors–Tallinn-rutterna fr.o.m. 19.3.2020

Persontrafik vid finska gränserna begränsas fr.o.m. 19.3.2020 enligt regeringens beslut. Detta innebär att alla kryssningar ställs in tills vidare. Reguljärtrafik mellan Åbo och Åland fortsätter. Reguljärresor till Stockholm är tillåtna endast för nödvändig persontrafik. Viking Line kontaktar de resenärer som berörs av de inställda avgångarna i tur och ordning.

Trafiken på Helsingfors–Stockholm-rutten inställd fr.o.m. 18.3.2020

På grund av den rådande situationen och oron kring coronaviruset (covid-19) kommer Viking Line att ställa in trafiken på Mariella och Gabriella mellan Helsingfors och Stockholm 18.3–13.5.2020. (Mariella kör sin sista tur från Stockholm till Helsingfors den 17.3, Gabriella kör sin sista tur från Stockholm till Helsingfors den 18.3) Viking Line följer de finska myndigheternas instruktioner under rådande undantagstillstånd i Finland, där gränserna till landet stängts.

Viking Line kontaktar de resenärer som berörs av de inställda avgångarna i tur och ordning. Resenärerna uppmanas att invänta denna kontakt med anledning av stort tryck på kundtjänsten. Mer info om återbetalning och ombokning

Viking XPRS trafikering inställs fr.o.m. 1.4

Gabriella ersätter Viking XPRS på Helsingfors–Tallinn rutten fr.o.m. 1.4 fram till åtminstone 30.4. Fartyget transporterar endast frakt. Alla kryssningar med Viking XPRS är inställda tillsvidare.

Vi kommer att kontakta de resenärer som berörs av de inställda avgångarna. Fri om- och avbokning gäller för inbokade resor med Viking XPRS under perioden 17.3­–30.4.2020. Viking Line kontaktar de resenärer som berörs av de inställda avgångarna i tur och ordning. Resenärerna uppmanas att invänta denna kontakt med anledning av stort tryck på kundtjänsten. Mer info om återbetalning och ombokning 

MS Rosella – inställda avgångar 17.3–30.4.2020

På grund av den rådande situationen och oron kring coronaviruset (covid-19) förlängs perioden för de inställda avgångarna för passagerare på MS Rosellas samtliga avgångar till och med den 30 april.

Resenärer som berörs av de inställda avgångarna kontaktas.

Fri om- och avbokning gäller för inbokade resor med MS Rosella under perioden 17 mars – 30 april 2020.

Inställda kryssningar med Viking Cinderella 16.3–16.4.2020

Utifrån Utrikesdepartementets avrådan om alla utlandsresor och oron kring coronaviruset (covid-19) kommer vi att ställa in Viking Cinderellas samtliga avgångar 16.3–16.4.2020.

Underhålling ombord

På grund av de rådande omständigheterna måste vi tyvärr avboka alla artister och föreställningar 16.3–31.5.2020 på följande fartyg: Viking Grace, Amorella, Mariella, Gabriella, Viking XPRS och Rosella. Detta är för att förhindra spridningen av coronaviruset.

Spa- och bastuavdelningar

På grund av de rådande omständigheterna måste vi tyvärr stänga våra bastu- och spaavdelningar från och med 15.3.2020. Detta är för att förhindra spridningen av coronaviruset.

 

Frågor och svar

Åtgärder ombord på fartyget då det finns en särskild anledning att misstänka Coronavirussmitta
Alla åtgärder bestäms tillsammans med myndigheterna i Finland och Sverige. Fartygets befälhavare och hälsovårdare informeras om den misstänkta smittan, varefter de är i kontakt med ansvariga nationella instanser såsom hälso- och sjukvården på destinationsorten. Vid behov kan även smittskyddsjouren kontaktas för rådgivning.

Om en resenär uppvisar sjukdomssymptom som kan misstänkas vara corona kan vederbörande bli isolerad i hytten fram till ankomst. Personen serveras mat och dryck, men får inte lämna hytten. Den insjuknade avlägsnar sig från fartyget separat från övriga passagerare. Eventuella coronatester utförs av sjukvårdsinstanserna i land. Hytten spärras tills den har rengjorts och desinfierats.

Vid gruppresor inhämtas information om var personen / gruppen har rest och vart de är på väg. Om gruppen reser med reseledare kontaktas denna för att inhämta information.

Kan fartygen hamna i karantän?
Viking Lines fartyg kör endast kortare sträckor inom Östersjöregionen vilket gör att karantän inte är nödvändigt. Misstänkt coronasmittade isoleras i hytten fram till ankomst och eventuella coronatester utförs av sjukvårdsinstanserna i land.

Sker det någon screening av resenärer i hamnen?
Vi har ett nära samarbete med och följer myndigheternas rekommendationer. Tills vidare görs inte screening i hamnarna.

Vad har ni för städrutiner ombord?
I nära samarbete med ansvariga myndigheter och våra samarbetspartners har vi intensifierat städrutinerna i våra terminaler och ombord på samtliga våra fartyg. Vi städar ännu oftare, använder starkare medel och har strikta rutiner kring handtvätt och handdesinfektion.

Får man ta med en öppnad flaska med handsprit ombord?
Ja.

Får man använda munskydd eller mask ombord?
Ja.

Är det samma underhållning och utbud ombord som vanligt?
All underhållning är inställd tillsvidare. Vi informerar ombord om vad som gäller på respektive fartyg och avgång.

Vilka åtgärder har vidtagits när det gäller spelautomater och bollhav?
Spelautomaterna är stängda och bollhaven tömda.

Kan man smittas via ventilationssystemet ombord?
Enligt Folkhälsomyndigheten är coronaviruset primärt en droppinfektion som sprider sig när den insjuknade hostar eller nyser. Viruset kan också överföras via direktkontakt. Viruset överlever inte i luften.

Kan jag boka om eller avboka min resa?
På nya resebokningar från och med den 10 mars 2020 ingår avbeställningsskydd*. Du får 100 procent återbetalning på din bokning om du avbokar senast 24 timmar innan avresa. Inget läkarintyg krävs.

Har du bokat din resa före den 10 mars 2020 kan du boka om din resa till ett nytt avresedatum sex månader framåt i tiden, från ditt ursprungliga avresedatum. Du kan omboka fram till 24 timmar innan avresa. Det gäller även för grupper.

* Gäller nybokningar från 10.3.2020. Avbeställningsskyddet läggs automatiskt till din bokning. Separata villkor för grupp- och konferens, hör med din resesäljare. Gäller ej stugbokningar på Åland.

Planerade trafikuppehåll/extra trafik 2020

M/S Gabriella, M/S Mariella

M/S Mariellas samtliga avgångar 18.3–13.4.2020 ställs in. M/S Mariella ur trafik efter ankomsten till Helsingfors onsdag 18.3.2020 kl. 10.10 lokal tid. M/S Mariella går åter i trafik, måndag 13.4.2020 kl. 17.15 lokal tid i Helsingfors.

M/S Gabriellas samtliga avgångar 19.3–14.4.2020 ställs in. M/S Gabriella ur trafik efter ankomsten till Helsingfors torsdag 19.3.2020 kl. 10.10 lokal tid. M/S Gabriella går åter i trafik, tisdag 14.4.2020 kl. 17.15 lokal tid i Helsingfors.


2021

Dockning, M/S Gabriella:

M/S Gabriella ur trafik söndag 11.4.2021 kl. 10.10 i Helsingfors. I trafik söndag 25.4.2021 kl. 17.15 i Helsingfors.

M/S Viking Grace, M/S Amorella

Övergång till sommartid 29.3.2020

M/S Amorella:

Ankomst till Långnäs beräknas söndag 29.3.2020 till kl. 02.40 och avgång sker kl. 02.45 (bägge tider enligt finsk vintertid). Ankomst till Åbo beräknas 29.3.2020 till ca kl. 07.50 (sommartid, ca 15 min. försenad). Avgång från Åbo 29.3.2020 sker så nära turlistans avgångstid kl. 08.45 som möjligt. Långnäs anlöps enligt turlista kl. 13.15 lokal tid söndag 29.3.2020.

M/S Viking Grace:

Ankomst till Långnäs söndag 29.3.2020 beräknas till kl. 01.00 (vintertid) och avgång sker kl. 01.05 (vintertid). Ankomst till Stockholm 29.3.2020 försenas ca 20 minuter till kl. 06.50 (sommartid). Avgång från Stockholm sker så nära turlistans avgångstid kl. 07.45 som möjligt. Långnäs anlöps enligt turlista kl. 15.15 lokal tid söndag 29.3.2020. Ankomst till Åbo ca kl. 20.00 söndag 29.3.2020.

Servicedagar, hösten 2020:

M/S Viking Grace ur trafik måndag 7.9.2020 kl. 19.50 i Åbo. I trafik torsdag 10.9.2020 kl. 20.55 i Åbo.

2021

Dockning, M/S Amorella

M/S Amorella ur trafik måndag 25.1.2021 kl. 07.35 i Åbo. I trafik måndag 8.2.2021 kl. 08.45 i Åbo.

M/S Rosella

17.3–30.4.2020 inställda avgångar. På grund av den rådande situationen och oron kring coronaviruset (covid-19) ställs MS Rosellas avgångar för passagerare in mellan tisdagen den 17 mars och måndagen den 30 april 2020.


2020

Första maj:

Första maj 1.5, trafik enligt högsäsongsturlista (3 turer).
Lördag 2.5, trafik enligt högsäsongsturlista (3 turer).
Söndag 3.5, trafik enligt söndags turlista (2 turer).

Kristi Himmelsfärdsdag:

Onsdag 20.5, trafik enligt högsäsongsturlista (3 turer).
Kristi Himmelsfärdsdag torsdag 21.5, trafik enligt högsäsongsturlista (3 turer).
Fredag 22.5, trafik enligt högsäsongsturlista (3 turer).
Söndag 24.5, trafik enligt högsäsongsturlista (3 turer).

Sveriges nationaldag:

Lördag 6.6, trafik enligt högsäsongsturlista (3 turer).

Midsommar:

Midsommarafton 19.6, Mariehamn–Kapellskär kl. 18.30 och Kapellskär–Mariehamn kl. 20.00 trafikeras inte.
Midsommardagen 20.6, Mariehamn–Kapellskär kl. 07.30 och Kapellskär–Mariehamn kl. 09.00 trafikeras inte.

Skördemarknad:

Söndag 20.9, trafik enligt högsäsongsturlista (3 turer).

Jul:

Julafton 24.12 och juldagen 25.12, ingen trafik.
Annandag jul 26.12, trafik enligt söndagsturlista.

Nyår 2020/2021:

Nyårsafton 31.12: Mariehamn–Kapellskär kl. 16.00 och Kapellskär–Mariehamn kl. 19.00 trafikeras inte.
Nyårsdagen 1.1: trafik enligt söndagsturlista.

Viking Cinderella

Utifrån Utrikesdepartementets avrådan om alla utlandsresor och oron kring coronaviruset (covid-19) kommer vi att ställa in Viking Cinderellas samtliga avgångar från och med måndag den 16 mars till och med torsdag den 16 april 2020.


Charter 2020:

  • Viking Cinderella är chartrad 8–16.6.2020.

Specialkryssningar till Visby 16.6, 24.6­–5.7 och 16–20.8.2020:

16.6, 24.6, 29.6, 1.7, 3.7, 16.8, 18.8 avgång Stockholm kl. 17.00
16.6, 24.6, 29.6, 1.7, 3.7, 16.8, 18.8 ankomst Mariehamn kl. 24.00
17.6, 25.6, 30.6, 2.7, 4.7, 17.8, 19.8 avgång Mariehamn kl. 00.05
17.6, 25.6, 30.6, 2.7, 4.7, 17.8, 19.8 ankomst Visby kl. 09.30
17.6, 25.6, 30.6, 2.7, 4.7, 17.8, 19.8 avgång Visby kl. 20.45
18.6, 26.6, 1.7, 3.7, 5.7, 18.8, 20.8 ankomst Mariehamn kl. 08.00
18.6, 26.6, 1.7, 3.7, 5.7, 18.8, 20.8 avgång Mariehamn kl. 08.50
18.6, 26.6, 1.7, 3.7, 5.7, 18.8, 20.8 ankomst Stockholm kl. 14.30

Specialkryssning till Bornholm och Visby 21–24.6.2020:

21.6 avgång Stockholm kl. 17.00
22.6 ankomst Bornholm kl. 13.00
22.6 avgång Bornholm kl. 19.00
23.6 ankomst Visby kl. 09.30
23.6 avgång Visby kl. 20.45
24.6 ankomst Mariehamn kl. 08.00
24.6 avgång Mariehamn kl. 08.50
24.6 ankomst Stockholm kl. 14.30