Planerade trafikuppehåll/extra trafik

No known divergencies from timetable today or tomorrow.

OBS! Trafikmeddelandetjänsten visar enbart nyligen uppkomna trafikstörningar, förseningar eller andra avvikelser av force majeure-karaktär. Planerade uppehåll beroende på dockningar, översyner och stilleståndsdagar framgår av turlistan och finns listade nedan.


Stockholm–Mariehamn

M/S Cinderella

Jultrafik 2018:

M/S Cinderella har uppehåll i den ordinarie trafiken den 23.12.2018 efter ankomst Stockholm kl. 15.15.
M/S Cinderella genomför separat Julkryssning.
Den ordinarie trafiken upptas den 25.12.2018 kl. 18.00.

Julkryssning:
24.12 Avg. Stockholm kl. 13.00
25.12 Ank. Mariehamn kl. 06.00
25.12 Avg. Mariehamn kl. 09.00
25.12 Ank. Stockholm kl. 15.15

Dockning 2019:

M/S Cinderella ur trafik tisdagen den 1.1.2019 kl. 15.15 i Stockholm. I trafik fredagen den 18.1.2019 kl. 18.00 i Stockholm.

Charter 3–5.2.2019:

M/S Cinderella gör en charterkryssning till Åbo 3–5.2.

3.2 Avg. Stockholm kl. 18.00
4.2 Ank. Långnäs kl. 03.30
4.2 Avg. Långnäs kl. 03.35
4.2 Ank. Åbo kl. 10.00
4.2 Avg. Åbo ca kl. 19.15
5.2 Ank. Långnäs kl. 00.10
5.2 Avg. Långnäs kl. 00.15
5.2 Ank. Stockholm kl. 15.00

Charter 13–17.5.2019

M/S Cinderella gör en charterkryssning till Mariehamn, Tallinn och Helsingfors 13–17.5.

13.5 Avg. Stockholm kl. 18.00
14.5 Ank. Mariehamn kl. 01.00
14.5 Avg. Mariehamn kl. 01.05
14.5 Ank. Tallinn kl. 13.30
14.5 Avg. Tallinn kl. 19.30
15.5 Ank. Helsingfors kl. 13.30
15.5 Avg. Helsingfors kl. 19.30
16.5 Ank. Mariehamn kl. 07.00
16.5 Avg. Mariehamn - oklart
17.5 Ank. Stockholm - oklart


Kapellskär–Mariehamn

Jul:
24–25.12 ingen trafik.
Annandag jul 26.12, M/S Rosella trafikerar enligt söndagsturlista.

Nyår 2018/2019:
Nyårsafton 31.12, Mariehamn-Kapellskär kl. 16.00/Kapellskär-Mariehamn kl. 19.00 trafikeras inte.
Nyårsdagen 1.1, M/S Rosella trafikerar enligt söndagsturlista.

2019:
M/S Rosella ur trafik 6.1.2019 kl. 23.20 i Mariehamn.
M/S Rosella i trafik 25.1.2019 kl. 07.30 i Mariehamn.

Sportlov:
Söndagen den 17.2 trafikerar M/S Rosella enligt högsäsongsturlista (3 turer).

Påsk:
18–22.4 trafikerar M/S Rosella enligt högsäsongsturlista (3 turer).

Första maj:
1.5 trafikerar M/S Rosella enligt söndagsturlista.

Kristi himmelsfärd:
29–30.5 samt 2.6, trafik enligt högsäsongsturlista (3 turer).

Sveriges nationaldag:
6.6 trafikerar M/S Rosella enligt högsäsongsturlista (3 turer).


Stockholm–Mariehamn/Långnäs–Åbo

Jultrafik 2018:

Uppehåll i den ordinarie trafiken den 23.12.2018 efter kvällsankomst till Åbo kl. 19.50 (M/S Viking Grace) och den 24.12.2018 efter morgonankomst till Åbo kl. 07.35 (M/S Amorella).
M/S Viking Grace och M/S Amorella genomför separata Julkryssningar.
Den ordinarie trafiken återupptas 25.12.2018 i Åbo kl. 20.55 och i Åbo den 26.12.2018 kl. 08.45.

Julkryssning (M/S Viking Grace):
24.12 Avg. Åbo kl. 13.00
24.12 Ank. Långnäs kl. 20.00
24.12 Avg. Långnäs kl. 20.05
25.12 Ank. Stockholm kl. 03.00
25.12 Avg. Stockholm kl. 04.00
25.12 Ank. Långnäs kl. 13.25
25.12 Avg. Långnäs kl. 13.30
25.12 Ank. Åbo kl. 19.00

Julkryssning (M/S Amorella):
24.12 Avg. Åbo kl. 16.00
25.12 Ank. Långnäs kl. 00.05
25.12 Avg. Långnäs kl. 00.10
25.12 Ank. Stockholm kl. 09.30
25.12 Avg. Stockholm kl. 15.30
26.12 Ank. Långnäs kl. 02.00
26.12 Avg. Långnäs kl. 02.05
26.12 Ank. Åbo kl. 07.35

Servicedagar, våren 2019:

M/S Viking Grace ur trafik måndagen den 8.4 kl. 19.50 i Åbo. I trafik torsdagen den 11.4 kl. 20.55 i Åbo.
M/S Amorella ur trafik måndagen den 8.4 kl. 07.35. I trafik torsdagen den 11.4 kl. 08.45 i Åbo.

Servicedagar, hösten 2019:

M/S Viking Grace ur trafik måndagen den 9.9 kl. 19.50 i Åbo. I trafik torsdagen den 12.9 kl. 20.55 i Åbo.
M/S Amorella ur trafik tisdagen den 10.9 kl. 07.35 i Åbo. I trafik torsdagen den 12.9 kl. 08.45 i Åbo.


Stockholm–Mariehamn–Helsingfors

Jultrafik 2018:

Uppehåll 24.12.2018 i den ordinarie trafiken efter ankomst till Helsingfors och Stockholm enligt ordinarie turlista kl. 10.10 och kl. 10.00.
M/S Mariella och M/S Gabriella genomför separata Julkryssningar.
Trafiken återupptas med avgångar enligt ordinarie turlista den 26.12.2018.

Julkryssningar:

Från Helsingfors (M/S Mariella):
24.12 Avg. Helsingfors kl. 14.00
25.12 Ank. Mariehamn kl. 03.30
25.12 Avg. Mariehamn kl. 03.35
25.12 Ank. Stockholm kl. 10.00
25.12 Avg. Stockholm kl. 15.00
25.12 Ank. Mariehamn kl. 23.30
25.12 Avg. Mariehamn kl. 23.35
26.12 Ank. Helsingfors kl. 12.00

Från Stockholm (M/S Gabriella):
24.12 Avg. Stockholm kl.14.00
24.12 Ank. Mariehamn kl. 21.45
24.12 Avg. Mariehamn kl. 21.50
25.12 Ank. Helsingfors kl. 10.00
25.12 Avg. Helsingfors kl. 16.00
26.12 Ank. Mariehamn kl. 04.30
26.12 Avg. Mariehamn kl. 04.35
26.12 Ank. Stockholm kl. 12.00

2019:

M/S Gabriella, charterkryssning till Tallinn 1–3.2.

M/S Mariella, Abi-kryssningar till Tallinn, 14–15.2 samt 15–16.2.

Helsingfors–Tallinn

M/S Viking XPRS

Jultrafik 2018:

M/S Viking XPRS har uppehåll i ordinarie trafiken den 24.12.2018 i Tallinn kl.13.00. Ingen övernattning i Tallinn.
Den ordinarie trafiken återupptas den 25.12.2018 i Tallinn kl. 17.00.

Servicedagar 2019:

M/S Viking XPRS ur trafik söndagen den 20.1.2019 kl. 23.00 i Tallinn. I trafik fredagen den 25.1.2019 kl. 07.00 i Helsingfors

Charterkryssning, M/S Gabriella 2019:

M/S Gabriella gör 2 separata charterkryssningar till Tallinn, 1–2.2 samt 2–3.2.

1–2.2
Avg. Helsingfors kl. 18.00
Ank. Tallinn kl. 21.30
Avg. Tallinn kl. 22.00
Ank. Helsingfors kl. 13.00

2–3.2
Avg. Helsingfors kl. 16.00
Ank. Tallinn kl. 20.00
Avg. Tallinn kl. 20.30
Ank. Helsingfors kl. 13.00

M/S Mariella gör 2 Abi-kryssningar till Tallinn, 14–15.2 samt 15–16.2.
Avg. Helsingfors kl. 16.00
Ank. Tallinn kl. 20.00
Avg. Tallinn kl. 20.30
Ank. Helsingfors kl. 13.00