Åbo-Mariehamn/Långnäs-Stockholm

Obs! Gabriella ersätter Viking Grace med start 23.11 kl. 20.55 från Åbo till och med 29.11 vid ankomst i Åbo kl. 19.50. Viking Grace åter i trafik 29.11 kl. 20.55 från Åbo.

Åbo   Mariehamn/
Långnäs
  Stock-
holm
Fartyg
08.45 14.10→14.25 18.55 Amorella
20.55 01.05*→01.10* 06.30 Viking
Grace
19.50 14.25←14.10 07.45 Viking
Grace
07.35 03.20*←03.15* 20.00 Amorella

*) Nattanlöp i Långnäs.