Mariehamn-Kapellskär

Rosellas tidtabell

Klicka på vald datumperiod nedan för att se de aktuella tidtabellerna för perioden.

Busstider kan påverkas av säsongsförändringar. Kontrollera alltid tiderna när du bokar.

Tisdag, onsdag, torsdag 1.6–17.6.2020

Mariehamn   Kapellskär
12.00 14.00
23.30 19.30

 

Fredag, söndag 1.6–17.6.2020

Mariehamn   Kapellskär
16.00 17.30
22.30 19.00

 

Lördag 1.6–17.6.2020

Mariehamn   Kapellskär
07.30 09.00
15.30 12.00
16.00 17.30
22.30 19.00

 

Observera att det inte går någon anslutningsbuss till/från Kapellskär under denna period.

Torsdag 18.6.2020

Mariehamn   Kapellskär
07.30 08.45
12.15 09.00
12.45 14.00
18.00 14.45
18.30 19.45
23.20 20.00

 

Midsommarafton fredag 19.6.2020

Mariehamn   Kapellskär
07.30 08.45
12.15 09.00

 

Ingen trafik midsommardagen 20.6.2020

 

Söndag 21.6.2020

Mariehamn   Kapellskär
07.30 08.45
12.15 09.00
12.45 14.00
18.00 14.45
18.30 19.45
23.20 20.00

 

Observera att det inte går någon anslutningsbuss till/från Kapellskär under denna period.

Måndag–torsdag 22.6–25.6.2020

Mariehamn   Kapellskär
12.45 14.00
23.30 20.00

Observera att det inte går någon anslutningsbuss till/från Kapellskär.

Observera att det tills vidare inte går någon anslutningsbuss till/från Kapellskär.

Tisdag–Torsdag 26.6–5.7.2020

Mariehamn   Kapellskär
12.45 14.00
23.30 20.00

Fredag 26.6–5.7.2020

Mariehamn   Kapellskär
12.45* 14.00*
18.00* 14.45*
18.30 19.45
23.30 20.00

* Dessa turer körs endast 3.7.2020

Lördag 26.6–5.7.2020

Mariehamn   Kapellskär
12.45 14.00
18.00 14.45
18.30 19.45
23.30 20.00

Söndag 26.6–5.7.2020

Mariehamn   Kapellskär
18.30 19.45
23.30 20.00

Observera att det tills vidare inte går någon anslutningsbuss till/från Kapellskär.

Observera att det tills vidare inte går någon anslutningsbuss till/från Kapellskär.

Måndag–söndag 6.7–16.8.2020

Mariehamn   Kapellskär
12.45 14.00
18.00 14.45
18.30 19.45
23.30 20.00

Lördag 11.7.2020 även morgonturer

Mariehamn   Kapellskär
07.30 08.45
12.15 09.00
12.45 14.00
18.00 14.45
18.30 19.45
23.30 20.00


Observera att det tills vidare inte går någon anslutningsbuss till/från Kapellskär.

Måndag–torsdag 17.8–26.9.2020

Mariehamn   Kapellskär Bussanslutning Cityterminalen, Stockholm*
07.30  09.00 10.45
16.00 17.30 19.20
15.30 12.00 10.00
22.30 19.00 17.00

 

Fredag–lördag 17.8–26.9.2020

Mariehamn   Kapellskär Bussanslutning Cityterminalen, Stockholm*
07.30 08.45 10.35
12.45 14.00 15.35
18.30 19.45 21.20
12.15 09.00 07.30
18.00 14.45 12.30
23.20 20.00 18.00

 

Söndag 17.8–26.9.2020

Mariehamn   Kapellskär Bussanslutning Cityterminalen, Stockholm*
12.45 14.00 15.50
18.30 19.45 21.35
18.00 14.45 12.30
23.20 20.00 18.00

 

* Anslutningsbussens ankomsttider till Cityterminalen är cirkatider, beroende av trafiksituationen i Stockholm.

Måndag–torsdag 27.9–31.12.2020

Mariehamn   Kapellskär Bussanslutning Cityterminalen, Stockholm*
07.30 09.00 ► 10.45
16.00 17.30 ► 19.20
15.30 12.00 ◄ 10.00
22.30 19.00 ◄ 17.00

 

Fredag 27.9–31.12.2020

Mariehamn   Kapellskär Bussanslutning Cityterminalen, Stockholm*
07.30 09.00 ► 10.45
18.30 19.45 ► 21.35
18.00 14.45 ◄ 12.30
23.20 20.00 ◄ 18.00

 

Lördag 27.9–31.12.2020

Mariehamn   Kapellskär Bussanslutning Cityterminalen, Stockholm*
07.30 08.45 ► 10.35
12.45 14.00 ► 15.35
18.30 19.45 ► 21.20
12.15 09.00 ◄ 07.30
18.00 14.45 ◄ 12.30
23.20 20.00 ◄ 18.00

 

Söndag 27.9–31.12.2020

Mariehamn   Kapellskär Bussanslutning Cityterminalen, Stockholm*
12.45 14.00 ► 15.50
18.30 19.45 ► 21.35
18.00 14.45 ◄ 12.30
23.20 20.00 ◄ 18.00

 

* Anslutningsbussens ankomsttider till Cityterminalen är cirkatider, beroende av trafiksituationen i Stockholm.