Mariehamn-Kapellskär

Måndag 1.3–31.3.2021

Mariehamn   Kapellskär
15.30 12.00
16.00 17.30
22.30 19.00


Tisdag–torsdag 1.3–31.3.2021

Mariehamn   Kapellskär
07.30 09.00
15.30 12.00
16.00 17.30
22.30 19.00


Fredag–lördag 1.3–31.3.2021

Mariehamn   Kapellskär
07.30 09.00
18.00 14.45
18.30 19.45
23.20 20.00


Söndag 1.3–31.3.2021

Mariehamn   Kapellskär
18.30 19.45

Torsdag–måndag 1.4–5.4.2021

Mariehamn   Kapellskär
07.30 08.45
12.45 09.30
13.10 14.30
18.00 14.45
18.30 19.45
22.30 20.00*

*Körs ej måndag 5.4.2021.

Måndag–torsdag & söndag 6.4–30.4.2021

Mariehamn   Kapellskär
15.30 12.00
16.00 17.30


Fredag 6.4–30.4.2021

Mariehamn   Kapellskär
18.00 14.45
18.30 19.45


Lördag 6.4–30.4.2021

Mariehamn   Kapellskär
12.45 09.30
13.10 14.30
18.00 14.45
18.30 19.45

Måndag–torsdag & söndag 1.5–11.5.2021

Mariehamn   Kapellskär
15.30 12.00
16.00 17.30


Fredag–lördag 1.5–11.5.2021

Mariehamn   Kapellskär
12.45 09.30
13.10 14.30
18.00 14.45
18.30 19.45

Onsdag 12.5.2021

Mariehamn   Kapellskär
15.30 12.00
16.00 17.30
22.30 19.00


Torsdag–söndag 13.5–16.5.2021

Mariehamn   Kapellskär
07.30 08.45
12.45 09.30
13.10 14.30
18.00 14.45
18.30 19.45
23.20 20.00*

*Körs ej söndag 16.5.2021.

Måndag–torsdag & söndag 17.5–3.6.2021

Mariehamn   Kapellskär
15.30 12.00
16.00 17.30


Fredag–lördag 17.5–3.6.2021

Mariehamn   Kapellskär
12.45 09.30
13.10 14.30
18.00 14.45
18.30 19.45

Måndag–söndag 4.6–15.8.2021

Mariehamn   Kapellskär
07.30 08.45
12.45 09.30
13.10 14.30
18.00 14.45
18.30 19.45
23.20 20.00

Måndag–torsdag 16.8–24.9.2021

Mariehamn   Kapellskär
07.30 09.00
16.00 17.30
15.30 12.00
22.30 19.00

Fredag–lördag 16.8–24.9.2021

Mariehamn   Kapellskär
07.30 08.45
12.45 14.00
18.30 19.45
12.15 09.00
18.00 14.45
23.20 20.00

Söndag 16.8–24.9.2021

Mariehamn   Kapellskär
12.45 14.00
18.30 19.45
18.00 14.45
23.20 20.00

Måndag–torsdag 25.9–31.12.2021

Mariehamn   Kapellskär
07.30 09.00
16.00 17.30
15.30 12.00
22.30 19.00

Fredag 25.9–31.12.2021

Mariehamn   Kapellskär
07.30 09.00
18.30 19.45
18.00 14.45
23.20 20.00

Lördag 25.9–31.12.2021

Mariehamn   Kapellskär
07.30 08.45
12.45 14.00
18.30 19.45
12.15 09.00
18.00 14.45
23.20 20.00

Söndag 25.9–31.12.2021

Mariehamn   Kapellskär
12.45 14.00
18.30 19.45
18.00 14.45
23.20 20.00

Alla tider är lokala. Boka alltid din resa på förhand. Vi förbehåller oss rätten till ändring av tidtabeller och priser inklusive rätten till indragning av turer. Vi reserverar oss för förseningar orsakade av svåra väderleksförhållanden och andra omständigheter av force majeure-karaktär.