Tjänster

Regelbundna och pålitliga sjötransporter med lång erfarenhet

Vi erbjuder högklassiga frakttjänster i de norra delarna av Östersjön, där vi årligen transporterar mer än 130 000 fraktenheter. Vi inledde trafiken år 1959, och frakter har varit en viktig del av verksamheten från första början. Med vår gedigna erfarenhet som grund pekar kursen stadigt mot framtiden, och vi utvecklar kontinuerligt våra processer för att betjäna våra kunder ännu bättre.

Genom regelbundna och pålitliga sjötransporter möjliggör vi en smidig utrikestrafik för våra kunder. Våra försäljare och vår fraktbokning i Åbo betjänar professionellt och med kundernas behov som ledstjärna. Verksamheten grundar sig på väl beprövade men samtidigt dynamiska och vid behov flexibla lösningar.

Vi betjänar dagligen på följande rutter: 

Chaufförernas trivsel i fokus

Yrkeschaufförer samlar på sig en hel del resedagar, och de reser regelbundet med båt. Därför är det ytterst viktigt för oss att chaufförerna trivs ombord. Möjlighet till vila samt god mat och övriga tjänster som ett passagerarfartyg erbjuder gör resan till en behaglig upplevelse. Chaufförsbiljettens kuponger berättigar till hyttplats och måltider i fartygets högklassiga restauranger.

Vår klarering hjälper chaufförerna i hamnarna.

Kombitrafik

Viking Line Cargo samarbetar med järnvägsoperatörerna i Sverige samt med rederier som trafikerar södra och västra Sverige. Vi erbjuder våra kunder huckepack-transporter till ett flertal destinationer i Norden, Tyskland och England.

Gränsspedition

Viking Line Cargo erbjuder sina fraktkunder också speditionstjänster vid skattegränsen mellan Sverige och Åland. Våra speditörer i Kapellskär står till tjänst i frågor som berör export- och importklareringar. Vi är elektroniskt kopplade till den svenska tullens TDS-system.

Chaufförslösa enheter

Vi erbjuder dragningsservice för ankommande och avgående trailrar i alla hamnar förutom i Mariehamn och Långnäs.

Lastbilar utan chaufför transporteras endast enligt överenskommelse och förhandsbokning.

Arbetsmaskiner transporteras endast enligt överenskommelse.

Banddrivna fordon, containrar och lösgods transporteras ej.

Befordringsvillkor

Viking Line Abp sluter avtal om transport av motorfordon, lastbilar, trailers, containers och andra lastfordon i enlighet med dessa befordringsvillkor.

Lastvikter 

För att försäkra oss om korrekt fraktfakturering är det viktigt att exakta uppgifter om lasten och dess vikt levereras till fraktklareringen. Om kunden inte levererat nödvändiga uppgifter i förväg, förutsätter vi att kompletta frakthandlingar för varje fraktenhet presenteras i samband med klareringen. Många myndighetsavgifter bestäms på basis av lastvikten. Dessa uppgifter är därtill viktiga på grund av säkerhetsbestämmelserna (ISPS) samt bestämmelserna om transport av farligt gods.

Vi gör inga korrigeringar i redan fakturerade vikter och krediteringar till förmån för våra kunder såvida inte felet uppenbarligen orsakats av oss. Kunden bör sörja för att fraktklareringen vid klareringstidpunkten har tillgång till korrekta frakthandlingar som följer bestämmelserna.