Aktieägarfrikort 2020

Till följd av förseningar i produktion och postning av 2020-års aktieägarfrikort har korten fördröjts.

Postningen av korten inleds vecka 4. Giltighetstiden på 2019-års aktieägarfrikort har förlängts till den 31 januari 2020. Viking Line beklagar fördröjningen.

Här hittar du aktuella pressmeddelanden.