Aktien

Viking Line Abp:s aktier är noterade på NASDAQ Helsingfors sedan den 5 juli 1995.

Sedan den 12 april 1995 är aktiekapitalet i Viking Line Abp 1 816 429,61 euro.

Vid utgången av september 2019 hade bolaget 3 431 registrerade aktieägare.