Ägarstruktur

Vid utgången av december 2017 hade bolaget 3 515 registrerade aktieägare.

De största ägarna 31.12.2017 Antal aktier Andel av aktierna
  1. Ångfartygs Ab Alfa 1 656 500 15,3 %
  2. Rederi Ab Hildegaard 1 110 803 10,3 %
  3. Rafael Investering Ab
1 080 100
10,0 %
  4. Ab Rafael
527 723 4,9 %
  5. Lundqvist Ben 403 717
3,7 %
  6. Eklund Nils-Erik
346 645
3,2 %
  7. Sviberg Marie-Louise 315 745
2,9 %
  8. Sundman Ann
160 057
1,5 %
  9. Försäkringsaktiebolaget Alandia 150 540 1,4 %
10. Sundman Alice
149 128
1,4 %
     
Ägare sektorvis per 31.12.2017 Antal
aktieägare
Andel Antal aktier Andel
Företag 140 4,0 % 4 839 164
44,8 %
Finansinstitut och försäkringsföretag 7 0,2 % 317 133
2,9 %
Offentliga samfund 3 0,1 % 155 641 1,4 %
Hushåll 3 200 91,0 % 4 973 423
46,1 %
Samfund som inte eftersträvar vinst 19 0,6 % 65 224
0,6 %
Utlandet 137 3,9 % 290 803
2,7 %
Förvaltarregistrerade 8 0,2 % 158 416
1,5 %
Ej överförda till värdeandelssystemet     196 0,0 %
Totalt 3 515
100,0 % 10 800 000 100,0 %
         
Aktiestocken, fördelning per 31.12.2017 Antal
aktieägare
Andel Antal aktier Andel
1–99 1 629
46,3 % 47 015
0,5 %
100–999 1 110
31,6 % 264 602
2,5 %
1 000–9 999 659 18,8 % 1 557 745
14,4 %
10 000–99 999 103 2,9 % 2 541 806
23,5 %
100 000–999 999 11 0,3 % 2 541 233
23,5 %
1 000 000– 3 0,1 % 3 847 403
35,6 %