Ägarstruktur

Vid utgången av september 2019 hade bolaget 3 431 registrerade aktieägare.

De största ägarna 30.09.2019 Antal aktier Andel av aktierna
  1. Ångfartygs Ab Alfa 1 656 500 15,3 %
  2. Rederi Ab Hildegaard 1 110 803 10,3 %
  3. OP Yrityspankki Oyj (Förvaltarregistrerade aktier) 601 008 5,6 %
  4. Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttori (Förvaltarregistrerade aktier) 570 771 5,3 %
  5. Nordnet Bank AB (Förvaltarregistrerade aktier) 509 956 4,7 %
  6. Lundqvist Ben 403 717 3,7 %
  7. Eklund Nils-Erik 383 707 3,6 %
  8. Sviberg Marie-Louise 363 908 3,4 %
  9. Danske Bank A/S Helsinki Branch (Förvaltarregistrerade aktier) 314 576 2,9 %
10. Sundman Ann 160 057 1,5 %
     
Ägare sektorvis per 30.09.2019 Antal
aktieägare
Andel Antal aktier Andel
Företag 135 4,0 % 3 138 731 29,1 %
Finansinstitut och försäkringsföretag 8 0,2 % 287 629 2,7 %
Offentliga samfund 1 0,0 % 70 210 0,7 %
Hushåll 3 134 91,3 % 4 803 796 44,5 %
Samfund som inte eftersträvar vinst 17 0,5 % 69 488 0,6 %
Utlandet 127 3,7 % 348 325 3,1 %
Förvaltarregistrerade 9 0,3 % 2 081 625 19,3 %
Ej överförda till värdeandelssystemet     196 0,0 %
Totalt 3 431
100,0 % 10 800 000 100,0 %
         
Aktiestocken, fördelning per 30.09.2019 Antal
aktieägare
Andel Antal aktier Andel
1–99 1 639 47,8 % 45 199 0,4 %
100–999 1 029 30,0 % 245 408 2,3 %
1 000–9 999 656 19,1 % 1 522 017 14,1 %
10 000–99 999 93 2,7 % 2 355 059 21,8 %
100 000–999 999 12 0,3% 3 864 818 35,8 %
1 000 000– 2 0,1 % 2 767 303 25,6 %