Ägarstruktur

Vid utgången av mars 2019 hade bolaget 3 503 registrerade aktieägare.

De största ägarna 31.03.2019 Antal aktier Andel av aktierna
  1. Ångfartygs Ab Alfa 1 656 500 15,3 %
  2. Rederi Ab Hildegaard 1 110 803 10,3 %
  3. Rafael Investering Ab 1 080 100 10,0 %
  4. Ab Rafael 527 723 4,9 %
  5. Lundqvist Ben 403 717 3,7 %
  6. Eklund Nils-Erik 346 645 3,2 %
  7. Sviberg Marie-Louise 315 745 2,9 %
  8. Sundman Ann 160 057 1,5 %
  9. Försäkringsaktiebolaget Alandia 150 540 1,4 %
10. Sundman Alice 149 128 1,4 %
     
Ägare sektorvis per 31.03.2019 Antal
aktieägare
Andel Antal aktier Andel
Företag 145 4,1 % 4 836 683 44,8 %
Finansinstitut och försäkringsföretag 11 0,3 % 428 873 4,0 %
Offentliga samfund 1 0,0 % 70 210 0,7 %
Hushåll 3 186 91,0 % 4 897 036 45,3 %
Samfund som inte eftersträvar vinst 18 0,5 % 69 024 0,6 %
Utlandet 133 3,8 % 343 029 3,2 %
Förvaltarregistrerade 9 0,3 % 154 949 1,4 %
Ej överförda till värdeandelssystemet     196 0,0 %
Totalt 3 503
100,0 % 10 800 000 100,0 %
         
Aktiestocken, fördelning per 31.03.2019 Antal
aktieägare
Andel Antal aktier Andel
1–99 1 652 47,2% 46 517 0,4 %
100–999 1 061 30,3 % 253 555 2,3 %
1 000–9 999 674 19,2 % 1 599 940 14,8 %
10 000–99 999 102 2,9 % 2 510 156 23,2 %
100 000–999 999 11 0,3 % 2 542 233 23,5 %
1 000 000– 3 0,1 % 3 847 403 35,6 %