Ägarstruktur

Vid utgången av mars 2017 hade bolaget 3 403 registrerade aktieägare.

De största ägarna 31.3.2017 Antal aktier Andel av aktierna
  1. Ångfartygs Ab Alfa 1 656 500 15,3 %
  2. Rederi Ab Hildegaard 1 110 803 10,3 %
  3. Rafael Investering Ab
1 080 100
10,0 %
  4. Ab Rafael
527 723 4,9 %
  5. Lundqvist Ben 403 717
3,7 %
  6. Eklund Nils-Erik
346 645
3,2 %
  7. Sviberg Marie-Louise 315 745
2,9 %
  8. Sundman Airi
158 740
1,5 %
  9. Försäkringsaktiebolaget Alandia 150 540 1,4 %
10. Lundqvist Dick 143 000 1,3 %
     
Ägare sektorvis per 31.3.2017 Antal
aktieägare
Andel Antal aktier Andel
Företag 138 4,0 % 4 824 291
44,7 %
Finansinstitut och försäkringsföretag 7 0,2 % 330 560
3,1 %
Offentliga samfund 3 0,1 % 155 641 1,4 %
Hushåll 3 095 90,9 % 4 951 838
45,8 %
Samfund som inte eftersträvar vinst 20 0,6 % 68 162
0,6 %
Utlandet 132 3,9 % 279 336
2,6 %
Förvaltarregistrerade 8 0,3 % 189 976
1,8 %
Ej överförda till värdeandelssystemet     196 0,0 %
Totalt 3 403
100,0 % 10 800 000 100,0 %
         
Aktiestocken, fördelning per 31.3.2017 Antal
aktieägare
Andel Antal aktier Andel
1–99 1 554 45,7 % 45 172
0,4 %
100–999 1 096
32,2 % 260 520
2,4 %
1 000–9 999 639 18,8 % 1 550 990
14,4 %
10 000–99 999 99 2,9 % 2 465 065
22,8 %
100 000–999 999 12 0,3 % 2 630 654
24,4 %
1 000 000– 3 0,1 % 3 847 403
35,6 %