Ägarstruktur

Vid utgången av september 2018 hade bolaget 3 542 registrerade aktieägare.

De största ägarna 30.9.2018 Antal aktier Andel av aktierna
  1. Ångfartygs Ab Alfa 1 656 500 15,3 %
  2. Rederi Ab Hildegaard 1 110 803 10,3 %
  3. Rafael Investering Ab
1 080 100
10,0 %
  4. Ab Rafael
527 723 4,9 %
  5. Lundqvist Ben 403 717
3,7 %
  6. Eklund Nils-Erik
346 645
3,2 %
  7. Sviberg Marie-Louise 315 745
2,9 %
  8. Sundman Ann
160 057
1,5 %
  9. Försäkringsaktiebolaget Alandia 150 540 1,4 %
10. Sundman Alice
149 128
1,4 %
     
Ägare sektorvis per 30.9.2018 Antal
aktieägare
Andel Antal aktier Andel
Företag 144 4,0 % 4 832 038
44,7 %
Finansinstitut och försäkringsföretag 12 0,3 % 470 584
4,4 %
Offentliga samfund 1 0,0 % 28 400 0,3 %
Hushåll 3 218 90,9 % 4 919 291
45,5 %
Samfund som inte eftersträvar vinst 18 0,5 % 70 474
0,7 %
Utlandet 141 4,0 % 356 827
3,3 %
Förvaltarregistrerade 8 0,3 % 122 190
1,1 %
Ej överförda till värdeandelssystemet     196 0,0 %
Totalt 3 542
100,0 % 10 800 000 100,0 %
         
Aktiestocken, fördelning per 30.9.2018 Antal
aktieägare
Andel Antal aktier Andel
1–99 1 636
46,2% 45 839
0,4 %
100–999 1 106
31,2 % 264 390
2,4 %
1 000–9 999 682 19,3 % 1 597 926
14,8 %
10 000–99 999 104 2,9 % 2 503 013
23,2 %
100 000–999 999 11 0,3 % 2 541 233
23,5 %
1 000 000– 3 0,1 % 3 847 403
35,6 %