Ägarstruktur

Vid utgången av mars 2020 hade bolaget 3 423 registrerade aktieägare.

De största ägarna 31.3.2020 Antal aktier Andel av aktierna
  1. Ångfartygs Ab Alfa 1 656 500 15,3 %
  2. OP Säilytys Oy (Förvaltarregistrerade aktier) 1 173 341 10,9 %
  3. Rederi Ab Hildegaard 1 110 803 10,3 %
  4. Nordnet Bank AB (Förvaltarregistrerade aktier) 414 444 3,8 %
  5. Lundqvist Ben 403 717 3,7 %
  6. Eklund Nils-Erik 383 707 3,6 %
  7. Sviberg Marie-Louise 363 908 3,4 %
  8. Danske Bank A/S Helsinki Branch (Förvaltarregistrerade aktier) 212 973 2,0 %
  9. Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ) Helsingin Sivukonttori (Förvaltarregistrerade aktier) 212 110 2,0 %
10. Sundman Ann 160 057 1,5 %
     
Ägare sektorvis per 31.3.2020 Antal
aktieägare
Andel Antal aktier Andel
Företag 133 3,9 % 3 140 299 29,1 %
Finansinstitut och försäkringsföretag 10 0,3 % 316 646 2,9 %
Offentliga samfund 1 0,0 % 70 210 0,6 %
Hushåll 3 127 91,4 % 4 796 875 44,4 %
Samfund som inte eftersträvar vinst 16 0,5 % 39 488 0,4 %
Utlandet 126 3,7 % 346 163 3,2 %
Förvaltarregistrerade 10 0,2 % 2 090 123 19,4 %
Ej överförda till värdeandelssystemet     196 0,0 %
Totalt 3 423
100,0 % 10 800 000 100,0 %
         
Aktiestocken, fördelning per 31.3.2020 Antal
aktieägare
Andel Antal aktier Andel
1–99 1 677 49,0 % 43 783 0,4 %
100–999 986 28,8 % 234 112 2,1 %
1 000–9 999 655 19,1 % 1 522 187 14,1 %
10 000–99 999 91 2,7 % 2 351 044 21,8 %
100 000–999 999 11 0,3 % 2 708 034 25,1 %
1 000 000– 3 0,1 % 3 940 644 36,5 %