Ägarstruktur

Vid utgången av Mars 2021 hade bolaget 4 305 registrerade aktieägare.

De största ägarna 31.3.2021 Antal aktier Andel av aktierna
  1. Ångfartygs Ab Alfa 1 656 500 15,3 %
  2. Rederi Ab Hildegaard 1 110 803 10,3 %
  3. OP Säilytys Oy (Förvaltarregistrerade aktier) 1 039 427 9,6 %
  4. Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ) Helsingin Sivukonttori (Förvaltarregistrerade aktier) 588 574 5,4 %
  5. Nordnet Bank AB (Förvaltarregistrerade aktier) 444 431 4,1 %
  6. Lundqvist Ben 403 717 3,7 %
  7. Eklund Nils-Erik 383 707 3,6 %
  8. Sviberg Marie-Louise 367 258 3,4 %
  9. Alandia Försäkring Abp 167 790 1,6 %
 10. Sundman Ann 160 057 1,5 %
     
Ägare sektorvis per 31.3.2021 Antal
aktieägare
Andel Antal aktier Andel
Företag 146 3,4 % 3 159 341 29,3 %
Finansinstitut och försäkringsföretag 10 0,2 % 287 029 2,7 %
Offentliga samfund 1 0,0 % 70 210 0,6 %
Hushåll 3 996 92,6 % 4 759 400 44,1 %
Samfund som inte eftersträvar vinst 16 0,4 % 34 988 0,3 %
Utlandet 136 3,2 % 325 236 3,0 %
Förvaltarregistrerade 10 0,2 % 2 163 600 20,0 %
Ej överförda till värdeandelssystemet     196 0,0 %
Totalt 4 305
100,0 % 10 800 000 100,0 %
         
Aktiestocken, fördelning per 31.3.2021 Antal
aktieägare
Andel Antal aktier Andel
1–99 2 438 56,6 % 60 888 0,5 %
100–999 1 126 26,2 % 266 625 2,5 %
1 000–9 999 637 14,8 % 1 425 328 13,2 %
10 000–99 999 91 2,1 % 2 318 121 21,5 %
100 000–999 999 10 0,2 % 2 922 112 27,1 %
1 000 000– 3 0,1 % 3 806 730 35,2 %