Ägarstruktur

Vid utgången av december 2018 hade bolaget 3 555 registrerade aktieägare.

De största ägarna 31.12.2018 Antal aktier Andel av aktierna
  1. Ångfartygs Ab Alfa 1 656 500 15,3 %
  2. Rederi Ab Hildegaard 1 110 803 10,3 %
  3. Rafael Investering Ab
1 080 100
10,0 %
  4. Ab Rafael
527 723 4,9 %
  5. Lundqvist Ben 403 717
3,7 %
  6. Eklund Nils-Erik
346 645
3,2 %
  7. Sviberg Marie-Louise 315 745
2,9 %
  8. Sundman Ann
160 057
1,5 %
  9. Försäkringsaktiebolaget Alandia 150 540 1,4 %
10. Sundman Alice
149 128
1,4 %
     
Ägare sektorvis per 31.12.2018 Antal
aktieägare
Andel Antal aktier Andel
Företag 149 4,2 % 4 840 228
44,8 %
Finansinstitut och försäkringsföretag 12 0,3 % 470 683
4,4 %
Offentliga samfund 1 0,0 % 28 400 0,3 %
Hushåll 3 232 90,9 % 4 921 009
45,6 %
Samfund som inte eftersträvar vinst 18 0,5 % 69 024
0,6 %
Utlandet 134 3,8 % 348 319
3,2 %
Förvaltarregistrerade 9 0,3 % 122 141
1,1 %
Ej överförda till värdeandelssystemet     196 0,0 %
Totalt 3 555
100,0 % 10 800 000 100,0 %
         
Aktiestocken, fördelning per 31.12.2018 Antal
aktieägare
Andel Antal aktier Andel
1–99 1 664
46,8% 47 085
0,4 %
100–999 1 091
30,7 % 261 888
2,4 %
1 000–9 999 683 19,2 % 1 612 758
14,9 %
10 000–99 999 103 2,9 % 2 488 437
23,0 %
100 000–999 999 11 0,3 % 2 542 233
23,5 %
1 000 000– 3 0,1 % 3 847 403
35,6 %