Ägarstruktur

Vid utgången av December 2021 hade bolaget 5 554 registrerade aktieägare.

De största ägarna 31.12.2021 Antal aktier Andel av aktierna
  1. Ångfartygs Ab Alfa 2 650 400 15,3 %
  2. Rederi Ab Hildegaard 1 777 283 10,3 %
  3. Citibank Europe PLC (Förvaltarregistrerade aktier) 1 766 036 10,2 %
  4. Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ) Helsingin Sivukonttori (Förvaltarregistrerade aktier) 1 506 827 8,7 %
  5. Nordnet Bank AB (Förvaltarregistrerade aktier) 793 403 4,6 %
  6. Lundqvist Ben 664 465 3,8 %
  7. Eklund Nils-Erik 613 930 3,6 %
  8. Sviberg Marie-Louise 588 136 3,4 %
  9. Alandia Försäkring Abp 268 464 1,6 %
 10. Lundqvist Dick 230 400 1,3 %
     
Ägare sektorvis per 31.12.2021 Antal
aktieägare
Andel Antal aktier Andel
Företag 198 3,5 % 5 271 342 30,5 %
Finansinstitut och försäkringsföretag 10 0,2 % 362 933 2,1 %
Offentliga samfund 3 0,1 % 113 386 0,7 %
Hushåll 5 183 93,3 % 6 938 725 40,2 %
Samfund som inte eftersträvar vinst 18 0,3 % 59 492 0,3 %
Utlandet 142 2,5 % 328 294 1,9 %
Förvaltarregistrerade 9 0,1 % 4 205 632 24,3 %
Ej överförda till värdeandelssystemet     196 0,0 %
Totalt 5 554
100,0 % 17 280 000 100,0 %
         
Aktiestocken, fördelning per 31.12.2021 Antal
aktieägare
Andel Antal aktier Andel
1–99 2 848 51,3 % 86 446 0,5 %
100–999 1 813 32,6 % 527 725 3,0 %
1 000–9 999 772 13,9 % 1 884 127 10,9 %
10 000–99 999 102 1,8 % 2 607 872 15,1 %
100 000–999 999 15 0,3 % 4 473 088 25,9 %
1 000 000– 4 0,1 % 7 700 546 44,6 %