Ägarstruktur

Vid utgången av december 2019 hade bolaget 3 407 registrerade aktieägare.

De största ägarna 31.12.2019 Antal aktier Andel av aktierna
  1. Ångfartygs Ab Alfa 1 656 500 15,3 %
  2. Rederi Ab Hildegaard 1 110 803 10,3 %
  3. OP Yrityspankki Oyj (Förvaltarregistrerade aktier) 602 405 5,6 %
  4. Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttori (Förvaltarregistrerade aktier) 574 400 5,3 %
  5. Nordnet Bank AB (Förvaltarregistrerade aktier) 508 338 4,7 %
  6. Lundqvist Ben 403 717 3,7 %
  7. Eklund Nils-Erik 383 707 3,6 %
  8. Sviberg Marie-Louise 363 908 3,4 %
  9. Danske Bank A/S Helsinki Branch (Förvaltarregistrerade aktier) 312 244 2,9 %
10. Sundman Ann 160 057 1,5 %
     
Ägare sektorvis per 31.12.2019 Antal
aktieägare
Andel Antal aktier Andel
Företag 134 4,0 % 3 142 014 29,1 %
Finansinstitut och försäkringsföretag 11 0,3 % 310 393 2,9 %
Offentliga samfund 1 0,0 % 70 210 0,6 %
Hushåll 3 109 91,3 % 4 802 520 44,5 %
Samfund som inte eftersträvar vinst 17 0,5 % 50 700 0,5 %
Utlandet 126 3,7 % 347 663 3,2 %
Förvaltarregistrerade 9 0,2 % 2 076 304 19,2 %
Ej överförda till värdeandelssystemet     196 0,0 %
Totalt 3 407
100,0 % 10 800 000 100,0 %
         
Aktiestocken, fördelning per 31.12.2019 Antal
aktieägare
Andel Antal aktier Andel
1–99 1 633 47,9 % 44 233 0,4 %
100–999 1 005 29,5 % 240 012 2,2 %
1 000–9 999 662 19,4 % 1 540 646 14,3 %
10 000–99 999 93 2,7 % 2 341 716 21,7 %
100 000–999 999 12 0,4 % 3 865 894 35,8 %
1 000 000– 2 0,1 % 2 767 303 25,6 %