Ägarstruktur

Vid utgången av juni 2020 hade bolaget 3 590 registrerade aktieägare.

De största ägarna 30.6.2020 Antal aktier Andel av aktierna
  1. Ångfartygs Ab Alfa 1 656 500 15,3 %
  2. Rederi Ab Hildegaard 1 110 803 10,3 %
  3. OP Säilytys Oy (Förvaltarregistrerade aktier) 1 013 233 9,4 %
  4. Nordnet Bank AB (Förvaltarregistrerade aktier) 447 565 4,1 %
  5. Lundqvist Ben 403 717 3,7 %
  6. Eklund Nils-Erik 383 707 3,6 %
  7. Sviberg Marie-Louise 363 908 3,4 %
  8. Danske Bank A/S Helsinki Branch (Förvaltarregistrerade aktier) 308 390 2,9 %
  9. Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ) Helsingin Sivukonttori (Förvaltarregistrerade aktier) 272 067 2,5 %
10. Sundman Ann 160 057 1,5 %
     
Ägare sektorvis per 30.6.2020 Antal
aktieägare
Andel Antal aktier Andel
Företag 137 3,8 % 3 139 896 29,1 %
Finansinstitut och försäkringsföretag 9 0,3 % 313 627 2,9 %
Offentliga samfund 1 0,0 % 70 210 0,6 %
Hushåll 3 291 91,7 % 4 773 435 44,2 %
Samfund som inte eftersträvar vinst 16 0,4 % 39 488 0,4 %
Utlandet 126 3,5 % 344 663 3,2 %
Förvaltarregistrerade 10 0,3 % 2 118 485 19,6 %
Ej överförda till värdeandelssystemet     196 0,0 %
Totalt 3 590
100,0 % 10 800 000 100,0 %
         
Aktiestocken, fördelning per 31.6.2020 Antal
aktieägare
Andel Antal aktier Andel
1–99 1 829 51,0 % 46 343 0,4 %
100–999 1 007 28,0 % 239 925 2,2 %
1 000–9 999 649 18,1 % 1 491 129 13,8 %
10 000–99 999 91 2,5 % 2 345 342 21,7 %
100 000–999 999 11 0,3 % 2 896 529 26,8 %
1 000 000– 3 0,1 % 3 780 536 35,0 %