Ägarstruktur

Vid utgången av juni 2019 hade bolaget 3 449 registrerade aktieägare.

De största ägarna 30.06.2019 Antal aktier Andel av aktierna
  1. Ångfartygs Ab Alfa 1 656 500 15,3 %
  2. Rederi Ab Hildegaard 1 110 803 10,3 %
  3. OP Yrityspankki Oyj (Förvaltarregistrerade aktier) 587 680 5,4 %
  4. Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttori (Förvaltarregistrerade aktier) 557 351 5,2 %
  5. Nordnet Bank AB (Förvaltarregistrerade aktier) 497 196 4,6 %
  6. Lundqvist Ben 403 717 3,7 %
  7. Eklund Nils-Erik 346 645 3,2 %
  8. Sviberg Marie-Louise 315 745 2,9 %
  9. Danske Bank A/S Helsinki Branch (Förvaltarregistrerade aktier) 309 530 2,9 %
10. Sundman Ann 160 057 1,5 %
     
Ägare sektorvis per 30.06.2019 Antal
aktieägare
Andel Antal aktier Andel
Företag 138 4,0 % 3 141 425 29,1 %
Finansinstitut och försäkringsföretag 9 0,3 % 415 514 3,8 %
Offentliga samfund 1 0,0 % 70 210 0,7 %
Hushåll 3 145 91,2 % 4 704 038 43,6 %
Samfund som inte eftersträvar vinst 17 0,5 % 70 428 0,7 %
Utlandet 129 3,7 % 355 765 3,3 %
Förvaltarregistrerade 10 0,3 % 2 042 424 18,9 %
Ej överförda till värdeandelssystemet     196 0,0 %
Totalt 3 449
100,0 % 10 800 000 100,0 %
         
Aktiestocken, fördelning per 30.06.2019 Antal
aktieägare
Andel Antal aktier Andel
1–99 1 623 47,1 % 45 101 0,4 %
100–999 1 049 30,4 % 249 038 2,3 %
1 000–9 999 667 19,3 % 1 534 282 14,2 %
10 000–99 999 95 2,8 % 2 350 516 21,8 %
100 000–999 999 13 0,4 % 3 853 564 35,7 %
1 000 000– 2 0,1 % 2 767 303 25,6 %