Aktieomsättning och kursutveckling

Under perioden januari – december 2018 omsattes 232 371 st Viking Line aktier på NASDAQ Helsingfors, vilket motsvarar 2,2 procent av aktiestocken. Högsta och lägsta avslut under perioden var 18,00 euro respektive 12,50 euro. Den 31 december 2018 noterades aktiens kurs till 13,90 euro. Aktiestockens marknadsvärde var då 150,12 miljoner euro.