Aktieomsättning och kursutveckling

Under perioden april 2017 – mars 2018 omsattes 219 727 st Viking Line aktier på NASDAQ Helsingfors, vilket motsvarar 2,0 procent av aktiestocken. Högsta och lägsta avslut under perioden var 21,20 euro respektive 15,70 euro. Den 31 mars 2018 noterades aktiens kurs till 16,50 euro. Aktiestockens marknadsvärde var då 178,20 miljoner euro.