Aktieomsättning och kursutveckling

Under perioden juli 2018 – juni 2019 omsattes 2 080 333 st Viking Line aktier på NASDAQ Helsingfors, vilket motsvarar 19,3 procent av aktiestocken. Högsta och lägsta avslut under perioden var 19,00 euro respektive 12,50 euro. Den 30 juni 2019 noterades aktiens kurs till 18,40 euro. Aktiestockens marknadsvärde var då 198,72 miljoner euro.