Aktieomsättning och kursutveckling

Under perioden juli 2016 – juni 2017 omsattes 246 919 st Viking Line aktier på NASDAQ Helsingfors, vilket motsvarar 2,3 procent av aktiestocken. Högsta och lägsta avslut under perioden var 22,85 euro respektive 18,52 euro. Den 30 juni 2017 noterades aktiens kurs till 19,21 euro. Aktiestockens marknadsvärde var då 207,47 miljoner euro.