Aktieomsättning och kursutveckling

Under perioden oktober 2017 – september 2018 omsattes 259 126 st Viking Line aktier på NASDAQ Helsingfors, vilket motsvarar 2,4 procent av aktiestocken. Högsta och lägsta avslut under perioden var 19,00 euro respektive 13,60 euro. Den 30 september 2018 noterades aktiens kurs till 13,70 euro. Aktiestockens marknadsvärde var då 147,96 miljoner euro.