Aktieomsättning och kursutveckling

Under perioden oktober 2016 – september 2017 omsattes 172 493 st Viking Line aktier på NASDAQ Helsingfors, vilket motsvarar 1,6 procent av aktiestocken. Högsta och lägsta avslut under perioden var 22,42 euro respektive 18,51 euro. Den 30 september 2017 noterades aktiens kurs till 18,80 euro. Aktiestockens marknadsvärde var då 203,04 miljoner euro.