Aktieomsättning och kursutveckling

Under perioden januari 2020 – december 2020 omsattes 344 598 st Viking Line aktier på Nasdaq Helsingfors, vilket motsvarar 3,2 procent av aktiestocken. Högsta och lägsta avslut under perioden var 20,00 euro respektive 13,90 euro. Den 31 december 2020 noterades aktiens kurs till 15,90 euro. Aktiestockens marknadsvärde var då 171,7 miljoner euro.

imagegaqiv.png

imager4ecg.png