Aktieomsättning och kursutveckling

Under perioden april 2018 – mars 2019 omsattes 232 678 st Viking Line aktier på NASDAQ Helsingfors, vilket motsvarar 2,2 procent av aktiestocken. Högsta och lägsta avslut under perioden var 16,80 euro respektive 12,50 euro. Den 29 mars 2019 noterades aktiens kurs till 15,60 euro. Aktiestockens marknadsvärde var då 168,48 miljoner euro.