Aktieomsättning och kursutveckling

Under perioden januari – december 2016 omsattes 455 846 st Viking Line aktier på NASDAQ Helsingfors, vilket motsvarar 4,2 procent av aktiestocken. Högsta och lägsta avslut under perioden var 26,01 euro respektive 19,75 euro. Den 31 december 2016 noterades aktiens kurs till 20,24 euro. Aktiestockens marknadsvärde var då 218,59 miljoner euro.