Aktieomsättning och kursutveckling

Under perioden januari – december 2017 omsattes 222 546 st Viking Line aktier på NASDAQ Helsingfors, vilket motsvarar 2,1 procent av aktiestocken. Högsta och lägsta avslut under perioden var 22,29 euro respektive 15,90 euro. Den 31 december 2017 noterades aktiens kurs till 16,25 euro. Aktiestockens marknadsvärde var då 175,50 miljoner euro.