Aktiespecifika nyckeltal

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Resultat/aktie, euro  2,83  1,73 0,74 0,49 0,51
Eget kapital/aktie, euro 19,75 20,89 20,64 20,75 21,36
Dividend/aktie, euro* 0,70 0,95 0,40 0,20 0,20
Dividend/resultat 24,7 % 54,8 % 53,8 % 40,8 % 39,3 %
Effektiv dividendavkastning  4,4 % 4,6 % 2,0 % 1,2 % 1,4 %
P/E-tal (Price/Earning) 6 12 27 33 27
Börskurs 31.12, euro 15,82  20,70 20,24 16,25 13,90
Högsta avslut, euro 18,88  20,70 26,01 22,29 18,00
Lägsta avslut, euro  13,50  15,82 19,75 15,90 12,50
Medelkurs, euro 16,15 17,78 21,74 18,65 14,83
Aktiestockens marknadsvärde, Meur  170,86  223,56  218,59 175,50 150,12
Aktieomsättning, antal 240 667 416 594 455 846 222 546 232 371
Aktieomsättning, % 2,2 % 3,9 % 4,2 % 2,1 % 2,2 %
Dividendutdelning, Meur * 7,56 10,26 4,32 2,16 2,16
Antal aktier, medeltal  10 800 000  10 800 000  10 800 000 10 800 000 10 800 000
Antal aktier 31.12  10 800 000  10 800 000  10 800 000 10 800 000 10 800 000

 

* För år 2018 styrelsens förslag till bolagsstämman.

 

Resultat/aktie = (Resultat före skatter – inkomstskatter +/– minoritetsandel) / Antal aktier i genomsnitt

Eget kapital/aktie = Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare / Antal aktier per 31.12

Dividend/resultat, % = (Dividend/aktie) / (Resultat/aktie)

Effektiv dividendavkastning, % = (Dividend/aktie) / Börskurs per 31.12

P/E-tal (Price/Earning) = Börskurs per 31.12 / (Resultat/aktie)