Aktiespecifika nyckeltal

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Resultat/aktie, euro 0,74 0,49 0,51 1,00 -3,92
Eget kapital/aktie, euro 20,64 20,75 21,36 21,77 17,98
Dividend/aktie, euro* 0,40 0,20 0,20 0,00 0,00
Dividend/resultat 53,8 % 40,8 % 39,3 % 0,0 % 0,0 %
Effektiv dividendavkastning 2,0 % 1,2 % 1,4 % 0,0 % 0,0 %
P/E-tal (Price/Earning) 27 33 27 19 -4
Börskurs 31.12, euro 20,24 16,25 13,90 19,00 15,90
Högsta avslut, euro 26,01 22,29 18,00 19,80 20,00
Lägsta avslut, euro 19,75 15,90 12,50 13,90 13,90
Medelkurs, euro 21,74 18,65 14,83 17,95 16,39
Aktiestockens marknadsvärde, Meur  218,59 175,50 150,12 205,20 171,72
Aktieomsättning, antal 455 846 222 546 232 371 2 206 985 344 598
Aktieomsättning, % 4,2 % 2,1 % 2,2 % 20,4 % 3,2 %
Dividendutdelning, Meur * 4,32 2,16 2,16 0,00 0,00
Antal aktier, medeltal  10 800 000 10 800 000 10 800 000 10 800 000 10 800 000
Antal aktier 31.12  10 800 000 10 800 000 10 800 000 10 800 000 10 800 000

 

* För år 2020 styrelsens förslag till bolagsstämman.

 

Resultat/aktie = (Resultat före skatter – inkomstskatter +/– minoritetsandel) / Antal aktier i genomsnitt

Eget kapital/aktie = Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare / Antal aktier per 31.12

Dividend/resultat, % = (Dividend/aktie) / (Resultat/aktie)

Effektiv dividendavkastning, % = (Dividend/aktie) / Börskurs per 31.12

P/E-tal (Price/Earning) = Börskurs per 31.12 / (Resultat/aktie)