Aktiespecifika nyckeltal

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Resultat/aktie, euro  2,54  2,83  1,73 0,74 0,49
Eget kapital/aktie, euro 17,50 19,75 20,89 20,64 20,75
Dividend/aktie, euro*  0,50 0,70 0,95 0,40 0,20
Dividend/resultat 19,7 % 24,7 % 54,8 % 53,8 % 40,8 %
Effektiv dividendavkastning  2,8 %  4,4 % 4,6 % 2,0 % 1,2 %
P/E-tal (Price/Earning)  7 6 12 27 33
Börskurs 31.12, euro 17,82 15,82  20,70 20,24 16,25
Högsta avslut, euro 22,04 18,88  20,70 26,01 22,29
Lägsta avslut, euro 17,01  13,50  15,82 19,75 15,90
Medelkurs, euro 18,39 16,15 17,78 21,74 18,65
Aktiestockens marknadsvärde, Meur 192,46  170,86  223,56  218,59 175,50
Aktieomsättning, antal 209 006 240 667 416 594 455 846 222 546
Aktieomsättning, % 1,9 % 2,2 % 3,9 % 4,2 % 2,1 %
Dividendutdelning, Meur *  5,40 7,56 10,26 4,32 2,16
Antal aktier, medeltal  10 800 000  10 800 000  10 800 000  10 800 000 10 800 000
Antal aktier 31.12  10 800 000  10 800 000  10 800 000  10 800 000 10 800 000

 

* För år 2017 styrelsens förslag till bolagsstämman.

 

Resultat/aktie = (Resultat före skatter – inkomstskatter +/– minoritetsandel) / Antal aktier i genomsnitt

Eget kapital/aktie = Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare / Antal aktier per 31.12

Dividend/resultat, % = (Dividend/aktie) / (Resultat/aktie)

Effektiv dividendavkastning, % = (Dividend/aktie) / Börskurs per 31.12

P/E-tal (Price/Earning) = Börskurs per 31.12 / (Resultat/aktie)